Bij een lang dienstverband kunnen ontslagvergoedingen flinke bedragen zijn. Daarom zijn deze bedragen vaak onderwerp van discussie tijdens echtscheidingen. Moet u de ontslagvergoeding delen bij echtscheiding? Wanneer deelt de echtgenoot mee in dit bedrag? Wanneer is een gouden handdruk ‘verknocht’ aan een van de echtgenoten en valt de ontslagvergoeding juist niet in de gemeenschap? En is het daarbij belangrijk hoe en wanneer de vergoeding wordt uitgekeerd? In dit artikel geven wij u duidelijkheid over de ontslagvergoeding echtscheiding en de criteria van verdeling en tips.

Lees verder of neem direct contact op met onze echtscheidingsrecht advocaat.

Gemeenschap van goederen.

Ondanks de invoering van het nieuwe huwelijksvermogensrecht zijn de meeste echtgenoten nog steeds met elkaar gehuwd in gemeenschap van goederen. ‘Gemeenschap van goederen’ houdt in dat al het vermogen wat u bij het aangaan van het huwelijk had en tijdens het huwelijk opbouwt van u samen wordt. Wanneer u gaat scheiden wordt dit vermogen ten behoeve van beide echtgenoten door de helft gedeeld. Moet u ook ontslagvergoeding delen bij echtscheiding?

Uitzonderingen: verknochte goederen of schulden.

Volgens de wet vallen goederen en schulden die aan een van de echtgenoten ’verknocht’ zijn slechts in de gemeenschap voor zover die verknochtheid zich hiertegen niet verzet. Met andere woorden: het gaat erom of de ontslagvergoeding nauw met één van de echtgenoten verbonden is. Naar vaste rechtspraak hangt het antwoord op de vraag of ontslagvergoeding aan een van de echtgenoten verknocht is af van de omstandigheden van het geval, maatschappelijke opvatting en aard van de vergoeding.

Belastingheffing over de ontslagvergoeding.

U kunt als werknemer zelf bepalen op welke manier u uw ontslagvergoeding uitgekeerd wil krijgen. Een gespreide ontvangst van de ontslagvergoeding kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Helaas heeft het kabinet de mogelijkheden van gespreide ontvangst per 1 januari 2014 beperkt. Voor ontslagvergoedingen die na 1 januari 2014 zijn ontstaan geldt dat direct afgerekend dient te worden met de fiscus. Tegen welk tarief u belast wordt is afhankelijk van uw inkomen en de hoogte van de ontslagvergoeding. Dit percentage is doorgaans 42% of 52%.

Stamrechtvoorziening.

Tot 1 januari 2014 bestond de mogelijkheid later en minder belasting te betalen door de werkgever de gouden handdruk te laten storten bij een verzekeringsmaatschappij, op een geblokkeerde bankspaarrekening of door zelf de ontslagvergoeding te plaatsen in een besloten vennootschap, een stamrecht BV. Voor degenen die voor 1 januari 2014 een ontslagvergoeding hebben ontvangen en van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt verandert er weinig. U kunt gewoon doorgaan met de eerder gekozen constructie.

Ontslagvergoeding voor inkomen na pensioen valt in de gemeenschap.

Omdat ontslagvergoedingen en met name stamrechtuitkeringen in de praktijk vragen oproepen, heeft de Hoge Raad al eerder verduidelijking gegeven en deze in een recente uitspraak nader genuanceerd:

  • Een vergoeding die ziet op inkomsten uit arbeid die bij voortzetting van het dienstverband verkregen zouden zijn, valt in principe niet in de gemeenschap.
  • Het is daarbij niet van belang in hoeverre de gerechtigde daadwerkelijk al uitkeringen heeft ontvangen.
  • Het deel van de ontslagvergoeding dat ziet op de oudedagsvoorziening is volgens de Hoge Raad wel gemeenschappelijk, omdat pensioenaanspraken die zijn opgebouwd tijdens het huwelijk, mede strekken tot verzorging van de andere echtgenoot.
  • Volgens de Hoge Raad is het, in tegenstelling tot eerdere arresten, voor verknochtheid niet van belang of de ontslagvergoeding is omgezet in een stamrecht.

Ons advies over ontslagvergoeding delen bij echtscheiding.

  • Meer dan voorheen moet precies worden nagegaan hoe en waaruit de aanspraak tot vervanging van inkomen is opgebouwd;
  • Let er op dat in een beëindigingsovereenkomst en/of stamrechtovereenkomst duidelijk geformuleerd wordt waar de vergoeding voor bestemd is; Hoe de ontslagvergoeding wordt omschreven is doorslaggevend;
  • Als u over uw positie in een echtscheiding of een formulering twijfelt, is het verstandig een advocaat te raadplegen.

Wij helpen u graag verder.

Met een goed opgestelde overeenkomst, staat u bewijstechnisch sterker in de discussie of u uw ontslagvergoeding bij echtscheiding wel of niet ontslagvergoeding delen bij echtscheiding. Neemt u gerust vrijblijvend contact op met ons als u meer wilt weten over uw ontslagvergoeding delen bij echtscheiding. Onze echtscheidingsrecht advocaat gespecialiseerd in het personenrecht en familierecht staat u graag te woord.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Arbeidsrecht.

Het recht met betrekking tot de arbeidsrelatie. Het geeft de rechten en plichten van werknemers en hun werkgevers.

Erfrecht.

Dit recht geeft regels met betrekking tot erfopvolging of successie in geval een familielid of andere erflater overlijdt.