U betaalt of ontvangt kinderalimentatie. Het zal u dan ook niet zijn ontgaan dat de laatste tijd hier veel om te doen is. Kinderalimentatie berekenen is iets waar wij u natuurlijk bij van dienst kunnen zijn.

Een nieuwe wet, chaos bij advocaten en mediators, verontruste ouders, rechters die zich in de discussie mengen en vrees voor explodering van het aantal wijzigingsverzoeken bij de rechtbank. Wat is er precies aan de hand? En wat betekent dit allemaal voor kinderalimentatie berekenen?

Wet Hervorming Kindregelingen.

Oorzaak van alle chaos is de op 1 januari 2015 ingevoerde Wet Hervorming Kindregelingen (WHK). Deze wet bevat nieuwe regels voor het berekenen van kinderalimentatie. Voor veel ouders betekent dit dat het bedrag dat zij ontvangen of betalen aan kinderalimentatie (enorm) verandert. De nieuwe regels komen in het kort hierop neer.

Afgeschaft zijn:

  • de ‘alleenstaande oudertoeslag in de bijstand’
  • de ‘alleenstaande ouderkorting’
  • de ‘ouderschapsverlofkorting’
  • de ‘aftrek levensonderhoud voor kinderen’ (LOK)
  • de ‘aanvulling op het minimuminkomen voor alleenstaande ouders’
  • de ‘tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten’ (WTOS)
  • de ‘tegemoetkoming ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen’ (TOG)
  • de fiscale aftrekpost ‘levensonderhoud kinderen’

Ter compensatie wordt het kindgebonden budget in bepaalde gevallen verhoogd met de nieuwe ‘alleenstaande ouderkop’. Dit is een toelage van de overheid. Het is mogelijk dat de toelage van de overheid zó hoog is dat de alimentatie betalende ouder géén alimentatie meer hoeft te betalen. Het verschilt van geval tot geval wat deze nieuwe regels betekenen voor het berekenen van de kinderalimentatie. Het kan zijn dat de betalingsplicht komt te vervallen. Het kan ook betekenen dat er juist méér betaald moet worden.

Kinderalimentatie berekenen; Wat moet u nu doen?

De kans is groot dat de nieuwe wet invloed heeft op het bedrag dat u betaalt of ontvangt aan kinderalimentatie. Wilt u de alimentatie wijzigen, dan kan dat op twee manieren: in goed overleg met uw ex-partner of door bijstand van een advocaat of mediator. Het is verstandig de afspraken die u samen maakt, vast te leggen in een overeenkomst. Komt u er samen niet uit, dan kan een advocaat of mediator u helpen. Deze berekent opnieuw de kinderalimentatie voor u.

Indien er wijzigingen zijn, dan zal geprobeerd worden deze wijzigingen samen met uw ex-partner vast te leggen in een overeenkomst, in een notariële akte of in een eventueel echtscheidings- of ouderschapsplan. Stemt uw ex-partner niet in met de wijzigingen, dan kan een advocaat namens u een wijzigingsverzoek instellen bij de rechtbank.

Direct hulp bij kinderalimentatie berekenen.

Kinderalimentatie berekenen doet onze echtscheidingsrecht advocaat graag opnieuw voor u, ook als het om een herberekening gaat. Als dat nodig is verzorgen wij het gerechtelijke traject om de nieuw verschuldigde alimentatie vast te laten stellen.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Arbeidsrecht.

Het recht met betrekking tot de arbeidsrelatie. Het geeft de rechten en plichten van werknemers en hun werkgevers.

Erfrecht.

Dit recht geeft regels met betrekking tot erfopvolging of successie in geval een familielid of andere erflater overlijdt.