De vraag “Hoelang moet ik partneralimentatie betalen?” wordt regelmatig gesteld in onze praktijk: hoe lang moet ik eigenlijk partneralimentatie betalen? En zijn de regels over de duur niet veranderd?

Logische vragen uiteraard, want het is belangrijk hoe de financiële toekomst er na een echtscheiding uitziet en wanneer er financieel meer ruimte komt.

Wijzigingen wetsvoorstel.

Al langere tijd wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel dat ziet op wijzigingen op het gebied van partneralimentatie. Aanvankelijk werd daarbij de reden voor het betalen van partneralimentatie gewijzigd. Die reden is thans gelegen in de lotsverbondenheid. Ook wel genoemd het nahuwelijk en de zorg in financieel opzicht die ex-echtgenoten ten opzichte van elkaar hebben. De reden zou moeten worden: het verlies van verdiencapaciteit van de alimentatiegerechtigde doordat hij of zij als gevolg van het huwelijk minder of geen inkomsten meer genereert. Dit vaak als gevolg van een gezamenlijke beslissing dat één van de partners zich op het gezin en de zorg daarvoor richt en de andere partner de inkomsten vergaart.

Recent is de voorgestelde wijziging van deze reden om partneralimentatie te moeten betalen toch weer teruggedraaid. De lotsverbondenheid is en blijft de grondslag voor de partneralimentatie.

Verkorting duur partneralimentatie.

Wat niet geheel gewijzigd is, betreft het voorstel voor wat betreft de duur van de partneralimentatie. Nu is de wettelijke regeling zo dat wanneer het huwelijk langer dan vijf jaar heeft geduurd of als er kinderen uit het huwelijk zijn geboren de verplichting om een bijdrage te leveren in het levensonderhoud van de onderhoudsgerechtigde 12 jaar duurt. Dit wordt gewijzigd als het huidige wetsvoorstel kracht van wet krijgt. De maximale duur wordt dan vijf jaar tenzij het huwelijk korter dan tien jaar heeft geduurd. In dat geval is de termijn gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk. Duurde het huwelijk bijvoorbeeld 8 jaar, dan geldt de verplichting voor de duur van vier jaar.

Indien er sprake is van kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt dan eindigt de verplichting tot het verstrekken van levensonderhoud niet eerder dan op het tijdstip waarop die kinderen de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt. De achterliggende gedachte hierbij is dat wanneer de kinderen 12 jaar of ouder zijn de onderhoudsgerechtigde in staat zal moeten zijn inkomsten uit arbeid te vergaren. De kinderen hebben dan minder zorg nodig.

Heeft het huwelijk 15 jaar geduurd en bereikt de onderhoudsgerechtigde binnen 10 jaar de pensioengerechtigde leeftijd dan duurt de verplichting tot het moment van het bereiken van deze pensioengerechtigde leeftijd.

Proefperiode samenwonen met een ander.

Nieuw is de opgenomen proefperiode bij het samenleven van de alimentatiegerechtigde. Een proefperiode van zes maanden is thans opgenomen in het concept wetsvoorstel. Wordt binnen die termijn de samenleving verbroken dan herleeft de alimentatieverplichting. Voorwaarde is wel dat de alimentatiegerechtigde (vooraf) meldt dat hij/zij gaat samenwonen en met ingang van welke datum.

Nu al minder lang betalen?

In de rechtspraktijk komt het regelmatig voor dat we al een beroep doen op de toekomstige wetgeving. Dit wordt in steeds meer gevallen gehonoreerd. De termijn van 12 jaar is al lang geen standaard termijn meer. Steeds wordt per geval gekeken wat redelijk is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Vaak wordt de duur van de alimentatieverplichting dan korter vastgesteld dan 12 jaar.

Wilt u weten hoe lang u (nog) partneralimentatie dient te betalen? Of wilt u weten of de verplichting eerder kan eindigen? Neem dan contact met ons op. Onze familierechtadvocaten kunnen u informeren en adviseren. Ook kunnen herberekeningen worden opgesteld zodat u snel en juist geïnformeerd bent of de hoogte van de partneralimentatie (nog) klopt. Wellicht dat bijstelling nodig is. Onze advocaten zijn specialisten in maatwerk.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Veghel, Sint-Oedenrode, Gemeente Meierijstad, Uden, Schijndel, Erp, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Meer expertises van ons kantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Arbeidsrecht.

Het recht met betrekking tot de arbeidsrelatie. Het geeft de rechten en plichten van werknemers en hun werkgevers.

Erfrecht.

Dit recht geeft regels met betrekking tot erfopvolging of successie in geval een familielid of andere erflater overlijdt.