Hebben u en uw partner hulp nodig om te gaan scheiden, het geregistreerd partnerschap te ontbinden of de samenleving te verbreken? U wilt graag duidelijkheid en antwoorden op vragen waar u mee zit.

Hoe dient u bijvoorbeeld de zorg- en contactregeling over de kinderen vorm te geven? En welk bedrag dient aan kinder- en partneralimentatie betaald te worden? Of hoe dient de vermogensrechtelijke afwikkeling plaats te vinden?

Een echtscheidingsadvocaat bij u in de buurt in Veghel, Uden of Oss kan u helpen grip op de situatie te krijgen. Daarnaast kan hij of zij u alleen of samen met uw partner adviseren omtrent alle aspecten die met de beëindiging van de relatie te maken hebben.

Ouderschapsplan opstellen.

Het opstellen van een ouderschapsplan kan daarvan een onderdeel vormen. Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht gesteld in de volgende gevallen:

  • bij echtscheiding, ontbinding van een geregistreerd partnerschap
  • bij scheiding van tafel en bed
  • bij samenwoners die uit elkaar gaan en het gezamenlijk gezag over een minderjarige kind uitoefenen

In het ouderschapsplan worden (praktische) duidelijke afspraken gemaakt over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Daarnaast worden hierin de de punten omschreven waar de ouders verantwoordelijk voor zijn.

Verder kan de echtscheidingsadvocaat u adviseren omtrent de fiscale aspecten van het beëindigen van de relatie. Hierbij kunt u denken aan:

  • de hypotheekrenteaftrek van een eigen woning
  • de toedeling van het eigenwoningforfait
  • de fiscale regelgeving omtrent alimentatieregelingen
  • het risico schenkbelasting te moeten betalen indien sprake is van overbedeling

Ook dient de nodige aandacht te worden besteed aan de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. Op grond hiervan dient het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen over en weer bij helfte te worden verdeeld. Hierop bestaan echter tal van mogelijkheden om er vanaf te wijken en de wettelijke regeling kan door partijen zijn uitgesloten.

De echtscheidingsadvocaat kan u op deze gebieden adviseren en begeleiden. Daarbij besteedt hij of zij aandacht aan het bijzonder nabestaanden pensioen.

Bovenstaande geldt natuurlijk ook in het geval dat u al besloten heeft om uit elkaar te gaan. De echtscheidingsadvocaat biedt in dat geval veel aandacht en zorg voor het op de juiste wijze uit elkaar gaan. Dat betekent dat er zo min mogelijk aandacht wordt gevestigd op eventuele conflicten. We streven naar een vreedzame en vooral ook duurzame oplossing.

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de belangen, welke vaak de kinderen zijn, zo goed mogelijk worden geregeld.

Waarbij kan de echtscheidingsadvocaat u van dienst zijn?

Los van het hiervoor genoemde kan de echtscheidingsadvocaat u van dienst zijn bij het (her)berekenen van de alimentatie. Dit geldt ook in het geval van het opstellen of wijzigen van omgangsregelingen. Daarnaast kan een echtscheidingsadvocaat u van advies voorzien met betrekking tot afstammingskwesties.

Hiertoe behoren onder andere de erkenning waardoor een juridisch ouderschap is ontstaan. Echter ook de keerzijde: vernietiging van de erkenning en de gerechtelijke vaststelling vaderschap.

Daarnaast kan het voorkomen dat een gezamenlijk gezag door partijen niet werkbaar is waardoor eenhoofdig gezag wenselijk is of andersom. In sommige gevallen kunnen dergelijke kwesties in der minne worden geregeld. In andere gevallen is een gerechtelijke procedure helaas onvermijdelijk.

Daarnaast komt het steeds vaker voor dat een echtscheidingsadvocaat wordt ingeschakeld voor een second opinion. Bijvoorbeeld in het geval u samen met uw (ex-)partner een traject met een mediator volgt en daarbij toch nog nadere juridische ondersteuning wenst.

Voor al deze gevallen hebben de echtscheidingsadvocaten van Bernhaege Advocaten alle kennis en kunde in huis om u bij te staan. Wilt u direct advies of is er spoed? Neem dan contact op en wacht niet om een advocaat in te schakelen.

Mediation.

Een belangrijk aspect van het takenpakket van de echtscheidingsadvocaat dat niet onbesproken mag blijven is de mediation. Hierbij treedt de advocaat voor beide partijen op als mediator. Het uitgangspunt hierbij is de partijen te begeleiden en zodat zij samen naar een oplossing zoeken. Dit is duidelijk een andere rol dan die van een advocaat. Als mediator is het van belang ervoor te zorgen dat partijen in staat zijn hun standpunt te vertalen naar belangen, waarbij gezocht wordt naar de gemeenschappelijke belangen. De mediator probeert ervoor te zorgen dat de partijen in plaats van tegenover elkaar weer naast elkaar komen te staan en gezamenlijk het probleem aanpakken.

Overlegscheiden.

Net als bij mediation is de overlegscheiding gericht op communicatie en overeenstemming. Bij een overlegscheiding hebben beide aanstaande ex-partners echter een eigen advocaat. Deze behartigt de belangen van zijn of haar cliënt(e) met als doel om een vechtscheiding te voorkomen. Overlegscheiden betekent dat u samen ervoor kiest om ‘vredig’ te scheiden ondanks eventuele gevoelens van verdriet, boosheid of onmacht. Deze emoties zullen tijdens het traject voldoende ruimte krijgen zonder dat deze de overhand kunnen nemen. Zoals hiervoor besproken dient er bij het beëindigen van een relatie veel geregeld te worden. Door overlegscheiden gebeurt dit rustig en met respect voor de ander. Daarnaast leert de ervaring dat een overlegscheiding voor een betere verstandhouding na het beëindigen van de relatie zorgt. Dit is erg belangrijk indien er kinderen in het spel zijn. In dat geval dient immers een goede ouderrelatie voor de toekomst te worden ontwikkeld in het belang van de kinderen.

Contact met een van de echtscheidingsadvocaten van Bernhaege Advocaten.

Indien u zit met een kwestie op het gebied van het personen- en familierecht dan is het prettig als u direct terecht kunt bij een echtscheidingsadvocaat in uw eigen omgeving.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Veghel, Sint-Oedenrode, Gemeente Meierijstad, Uden, Schijndel, Erp, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Meer expertises van ons kantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Arbeidsrecht.

Het recht met betrekking tot de arbeidsrelatie. Het geeft de rechten en plichten van werknemers en hun werkgevers.

Erfrecht.

Dit recht geeft regels met betrekking tot erfopvolging of successie in geval een familielid of andere erflater overlijdt.