Echtscheidingsrecht advocaat

mr. Ilse van Dijk-van Oosterhout

 • profielfoto ilse van oosterhout
 • profielfoto jacqueline lauwen
Neem contact met ons

Meer weten over

Aangesloten bij

logo nederlandse orde van advocaten
logo de beroepsvereniging voor professionals in mediation
logo vereniging van collaborative professionals
logo nederlandse vereniging familie- en erfrecht advocaten schedingsmediators

U betaalt of ontvangt kinderalimentatie. Het zal u dan ook niet zijn ontgaan dat de laatste tijd veel te doen is over het berekenen van de kinderalimentatie.

Een nieuwe wet, chaos bij advocaten en mediators, verontruste ouders, rechters die zich in de discussie mengen en vrees voor explodering van het aantal wijzigingsverzoeken bij de rechtbank. Wat is er precies aan de hand? En wat betekent dit allemaal voor het berekenen van uw kinderalimentatie?

Wet Hervorming Kindregelingen

Oorzaak van alle chaos is de op 1 januari 2015 ingevoerde Wet Hervorming Kindregelingen (WHK). Deze wet bevat nieuwe regels voor het berekenen van kinderalimentatie. Voor veel ouders betekent dit dat het bedrag dat zij ontvangen of betalen aan kinderalimentatie (enorm) verandert. De nieuwe regels komen in het kort hierop neer.

Afgeschaft zijn:

 • de ‘alleenstaande oudertoeslag in de bijstand’
 • de ‘alleenstaande ouderkorting’
 • de ‘ouderschapsverlofkorting’
 • de ‘aftrek levensonderhoud voor kinderen’ (LOK)
 • de ‘aanvulling op het minimuminkomen voor alleenstaande ouders’
 • de ‘tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten’ (WTOS)
 • de ‘tegemoetkoming ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen’ (TOG)
 • de fiscale aftrekpost ‘levensonderhoud kinderen’

Ter compensatie wordt het kindgebonden budget in bepaalde gevallen verhoogd met de nieuwe ‘alleenstaande ouderkop’. Dit is een toelage van de overheid. Het is mogelijk dat de toelage van de overheid zó hoog is dat de alimentatie betalende ouder géén alimentatie meer hoeft te betalen. Het verschilt van geval tot geval wat deze nieuwe regels betekenen voor het berekenen van de kinderalimentatie. Het kan zijn dat de betalingsplicht komt te vervallen. Het kan ook betekenen dat er juist méér betaald moet worden.

Wat moet u nu doen?

De kans is groot dat de nieuwe wet invloed heeft op het bedrag dat u betaalt of ontvangt aan kinderalimentatie. Wilt u de alimentatie wijzigen, dan kan dat op twee manieren: in goed overleg met uw ex-partner of door bijstand van een advocaat of mediator. Het is verstandig de afspraken die u samen maakt, vast te leggen in een overeenkomst. Komt u er samen niet uit, dan kan een advocaat of mediator u helpen. Deze berekent opnieuw de kinderalimentatie voor u. Indien er wijzigingen zijn, dan zal geprobeerd worden deze wijzigingen samen met uw ex-partner vast te leggen in een overeenkomst, in een notariële akte of in een eventueel echtscheidings- of ouderschapsplan. Stemt uw ex-partner niet in met de wijzigingen, dan kan een advocaat namens u een wijzigingsverzoek instellen bij de rechtbank.

Berekenen kinderalimentatie

Wij berekenen graag opnieuw voor u de hoogte van de kinderalimentatie. Als dat nodig is verzorgen wij het gerechtelijke traject om de nieuw verschuldigde alimentatie vast te laten stellen.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Veghel, Sint-Oedenrode, Gemeente Meierijstad, Uden, Schijndel, Erp, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Echtscheidingsrecht advocaat

mr. Ilse van Dijk-van Oosterhout

 • profielfoto ilse van oosterhout
 • profielfoto jacqueline lauwen
Neem contact met ons

Meer weten over

logo nederlandse orde van advocaten
logo de beroepsvereniging voor professionals in mediation
logo vereniging van collaborative professionals
logo nederlandse vereniging familie- en erfrecht advocaten schedingsmediators

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Contact opnemen
+31 413 35 22 11
+31 412 76 02 27

Andere expertises van ons kantoor.

Bekijk alle rechtsgebieden

Mediation

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Arbeidsrecht

Het recht met betrekking tot de arbeidsrelatie. Het geeft de rechten en plichten van werknemers en hun werkgevers.

Erfrecht

Dit recht geeft regels met betrekking tot erfopvolging of successie in geval een familielid of andere erflater overlijdt.