Sinds 2018 is de 10 procent regeling ex-partners heringevoerd. Wanneer u gedurende het jaar van uw partner scheidt, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de toeslagen die u ontvangt. De Belastingdienst berekent de hoogte van uw toeslagen namelijk aan de hand van een jaarsystematiek. Het toetsingsinkomen is een optelsom van uw jaarinkomen en dat van uw partner.

Ook wanneer u uit elkaar gaat, wordt het jaarinkomen van uw ex-partner betrokken bij de berekening van de hoogte van uw toeslagen. De hoogte van de toeslag over de maanden waarin het partnerschap heeft bestaan, wordt vastgesteld aan de hand van uw beide jaarinkomens. Dat kan nadelig uitpakken voor u.

Wanneer het inkomen van uw ex-partner na diens vertrek is gestegen, kunnen uw toeslagen lager uitvallen. Door een beroep te doen op de 10 procent regeling ex-partners kunt u dit wellicht voorkomen. Tevens kunt u zo mogelijk voorkomen dat u toeslag moet terugbetalen.

Wat is de 10 procent regeling ex-partners?

Door toepassing van de 10 procent regeling ex-partners kan de stijging van het inkomen van uw ex-partner na vertrek buiten beschouwing gelaten worden. Zo kunt u voorkomen dat deze inkomensstijging invloed heeft op de hoogte van uw toetsingsinkomen (en dus op de hoogte van uw toeslagen). Wanneer u aan kunt tonen dat uw ex-partner meer is gaan verdienen nadat u uit elkaar bent gegaan, kunt u de Belastingdienst verzoeken de 10 procent regeling ex-partners toe te passen.

Het genoten loon van uw ex-partner wordt in dat geval tijdsevenredig herleid tot een jaarinkomen. De Belastingdienst wijst uw verzoek slechts toe wanneer uw toetsingsinkomen daardoor met ten minste 10% afneemt.

De 10 procent regeling ex-partners als oplossing voor de verzakende ex-partner.

De regeling kan ook een uitkomst bieden indien uw ex-partner geen aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan. In dat geval doet de Belastingdienst een schatting van het jaarinkomen van uw ex-partner. Wanneer de schatting hoger uitvalt dan de daadwerkelijk genoten inkomsten, ondervindt u daar nadeel van. U kunt hier als ex-partner echter geen bezwaar tegen maken. Door de Belastingdienst te verzoeken de 10 procent regeling ex-partners toe te passen, kan alsnog een correctie van het jaarinkomen van uw ex-partner plaatsvinden voor de berekening van uw toeslagen.

Komt dit u bekend voor?

Dat kan kloppen! De 10 procent regeling ex-partners is een bestaand fenomeen. Eind 2011 is de regeling geschrapt omdat hij te ingewikkeld was en er zelden gebruik van werd gemaakt. Naar aanleiding van een tweetal uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak – waarin de Raad van State oordeelde dat het meetellen van inkomensstijgingen strijd oplevert met het discriminatieverbod van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten – is de regeling heringevoerd.

Wij helpen u graag verder.

Roept bovenstaande informatie vragen bij u op of kunnen wij u anderszins van dienst zijn? Neemt u vrijblijvend contact met ons op. Onze echtscheidingsrecht advocaat staat u graag te woord.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Arbeidsrecht.

Het recht met betrekking tot de arbeidsrelatie. Het geeft de rechten en plichten van werknemers en hun werkgevers.

Erfrecht.

Dit recht geeft regels met betrekking tot erfopvolging of successie in geval een familielid of andere erflater overlijdt.