Wel of geen concurrentie- en relatiebeding in arbeidsovereenkomst voor vaste uitzendkrachten? - Bernhaege Advocaten

Wel of geen concurrentie- en relatiebeding mogelijk voor vaste uitzendkrachten?

Het blijft de gemoederen bezig houden; is een concurrentie- en relatiebeding voor uitzendkrachten in vaste dienst nu wel of niet mogelijk?

De Kantonrecht te Amersfoort heeft zich op 28 september jl. hierover in een kort geding uitgelaten, en is van oordeel dat (indien de inlener leiding en toezicht houdt over de uitzendkracht), een relatiebeding (bij een uitzendkracht die een contract voor onbepaalde tijd heeft) in strijd is met het belemmeringsverbod zoals in artikel 9a lid 1 van de Wet allocatie arbeid door intermediair (Waadi) is opgenomen. Deze wet vloeit voort uit een Europese Richtlijn, Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid.

Alhoewel dit slechts een uitspraak betreft van een kantonrechter, en dan ook nog slechts in een kort geding, moeten we niet vergeten, dat meerdere rechters hier zo over denken. Hieronder zijn ook het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (uitspraak 12 januari 2016), en een Kantonrechter te Rotterdam. Uitzendbureaus: u bent dus gewaarschuwd! Vooralsnog is een concurrentie- en relatiebeding voor uitzendkrachten dus nog niet mogelijk. Indien u  onder het belemmeringsverbod uit zou willen komen, dan zou u kunnen stellen, dat u de toezicht en leiding niet bij de inlener neer moet leggen, maar dat is bij uitzendkrachten volgens mij niet mogelijk. Bij een uitzendovereenkomst wordt volgens de wet de werknemer ‘in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf’ door het uitzendbureau namelijk uitgeleend om ‘onder leiding en toezicht’ van een derde werkzaamheden te verrichten.

Er zijn echter ook andere geluiden, zo leidt de Kantonrechter Rotterdam uit (de toelichting op) de Europese richtlijn af, dat bescherming slechts is voorbehouden aan uitzendkrachten die in tijdelijke dienst zijn van de uitlener. Het is dus wachten op een uitspraak van de Hoge Raad hierover. Het loont echter in ieder geval tot die tijd de moeite om u als uitzendkracht hiertegen te verzetten, als het beding u belemmert!