Brexit gevolgen voor merk - Bernhaege Advocaten

Zodra de Brexit uiteindelijk echt geregeld is, wat naar verwachting nog wel 2 jaar zal gaan duren, zal een EU merk- en EU model registratie geen bescherming bieden in het Verenigd Koninkrijk. Er zal dus een aparte aanvraag voor bescherming in het Verenigd Koninkrijk moeten ingediend.

Wel of niet merkregistratie indienen in het Verenigd Koninkrijk

De vraag is echter wat de Brexit gevolgen zijn voor EU merken en EU modellen die voor de effectuering van de Brexit al zijn geregistreerd. De verwachting en hoop – in ieder geval van merkhouders met belangen in het Verenigd Koninkrijk – is dat een onderdeel van de afspraken rondom de Brexit ook een bepaalde overgangsregel met betrekking tot die geregistreerde EU merken en EU modellen zal worden bepaald. Daarbij kan gedacht worden aan een termijn waarbinnen de houders van EU merken en EU modellen in staat worden gesteld om een nationaal merk in het Verenigd Koninkrijk in te dienen. Dit met behoud van de registratiedatum van het EU merk of EU model. Mocht een dergelijke overgangsregeling namelijk niet tot stand komen, dan zouden de Brexit gevolgen wel eens nadelig voor merkhouders kunnen uitpakken. In dat geval zou het EU merk of EU model namelijk binnen een dag opeens geen bescherming in het Verenigd Koninkrijk meer bieden en, indien de merkhouder zelf niet tijdig een aanvullende nationale registratie zou doen, bestaat de kans dat derden met het merk aan de haal zouden kunnen gaan.

Brexit gevolgen nog onzeker

De Brexit gevolgen zijn op dit moment, naast de gevolgen voor merk- en modelrechten ook op andere juridische gebieden, nog allesbehalve duidelijk en veel zal afhangen van de te voeren onderhandelingen over de uiteindelijke Brexit. Met de onrust die de Brexit tot nu toe in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten al heeft veroorzaakt, zullen dat geen makkelijke onderhandelingen zijn. Helaas zal er nog lange tijd onzekerheden blijven bestaan.

Actualiteiten omtrent de juridische gevolgen van de Brexit

Uiteraard houden wij de – juridische – ontwikkelingen rond de Brexit in de gaten. Specifieke Brexit gevolgen voor EU merken en EU modellen hebben daarbij uiteraard ook onze aandacht. Wij zullen met onze externe merkengemachtigden en samenwerkingspartners in de gaten houden of actie wellicht gewenst is en u daarvan op de hoogte houden. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over merkbescherming? Neem dan vrijblijvend contact met ons op door te mailen naar info@bernhaege.nl of bel direct 0413 – 35 22 11