beeldje van vrouwe justitia, bespaar kosten bij de bodemprocedure

U kunt kosten besparen door, wanneer er meerdere gedaagden zijn waarvan er minimaal één wel verschijnt en verweer voert, niet te verschijnen in de bodemprocedure en wel in hoger beroep. Wanneer een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding aan u uitbrengt en u oproept voor een zittingsdatum betekent dit dat u voor de rechter op de betreffende zittingsdatum moet verschijnen in persoon of via een advocaat. Indien u hieraan geen gevolg geeft wordt over de zaak buiten uw aanwezigheid besloten en komt er een uitspraak. Meestal wordt de eisende partij dan in het gelijk gesteld. Degenen die niet zijn verschijnen worden dan bij verstek veroordeeld door de rechter. Geld besparen door geen gehoor te geven aan een aan u uitgebrachte dagvaarding is natuurlijk mooi. Maar hoe zit het met uw rechten in de verdere procedure? In dit artikel leest u hier meer over.

Dagvaarding ontvangen

Een partij die een dagvaarding ontvangt moet op een bepaalde dag (met of zonder advocaat) verschijnen voor de rechter. Wanneer de gedaagde niet verschijnt toetst de rechter of aan de formele eisen van oproeping is voldaan. Als de rechter vindt dat de gedaagde correct is opgeroepen en desondanks niet in het geding is verschenen, verleent de rechter aan de niet verschenen gedaagde verstek. De rechter doet dan uitspraak op basis van de informatie zoals deze is opgenomen in de dagvaarding door de eisende partij. De vorderingen worden door de rechter bijna altijd toegewezen, tenzij de vorderingen de rechter onrechtmatig of ongegrond voorkomen.

Verzet aantekenen tegen verstekvonnis

Als een gedaagde bij verstekvonnis wordt veroordeeld, geldt als regel dat de gedaagde daartegen binnen 4 weken verzet kan aantekenen en geen hoger beroep. Het wordt gecompliceerder als er meerdere gedaagden door de eisende partij zijn opgeroepen en in ieder geval één van hen voor de rechter verschijnt en inhoudelijk verweer voert. In zulke gevallen wordt er verstek verleend tegen degene die niet kwam opdagen, terwijl de procedure met de wel verschenen gedaagde wordt gecontinueerd. Dit levert een lastige situatie op. De vervolgstappen en bijbehorende termijnen (verzet en hoger beroep) lopen uit elkaar. Hierdoor ontstaat het gevaar op tegenstrijdige beslissingen en strijd met het recht op een eerlijk proces.

Uitzondering

Dit probleem wordt wettelijk opgelost. In deze situatie wordt tussen alle partijen één vonnis gewezen dat als een vonnis op tegenspraak wordt beschouwd. De gedachte achter deze regeling is dat het eindvonnis ten opzichte van alle gedaagden tegelijk wordt gewezen. Daarbij wordt de hierboven geschetste problematiek voorkomen. Tegen het vonnis staat voor alle partijen (dus ook voor degenen die niet verschenen zijn) hoger beroep open.

Tijdig hoger beroep aantekenen

Voor het instellen van hoger beroep geldt de reguliere termijn van drie maanden te rekenen van de dag van de uitspraak van de rechtbank. Hoger beroep wordt bij een andere en hogere instantie (het gerechtshof) behandeld. Je mag dus gewoon nog hoger beroep instellen tegen een eindvonnis ook als je als medegedaagde (bewust) niet bent verschenen en je bij verstek bent veroordeeld. Dit is echter alleen mogelijk als een andere gedaagde wel is verschenen in de bodemprocedure bij de rechtbank.

Hoe u kosten kunt besparen

Het griffierecht is verschuldigd vanaf de dag van de eerste zitting. Vanaf het moment dat u of een advocaat namens u op de zitting verschijnt, bent u dus kosten verschuldigd. In de situatie zoals hierboven geschetst waar er meerdere gedaagden zijn en u verschijnt niet op de eerste zitting betekent dat dat u pas in hoger beroep griffiekosten verschuldigd bent. Daarnaast spaart u ook de kosten van een advocaat uit voor het voeren van verweer in de bodemprocedure. U lift dan dus kosteloos mee op het verweer dat een gedaagde (via zijn of haar advocaat) bij de rechtbank voert.

Pas op: er zijn uitzonderingen

Deze vlieger gaat niet altijd op. Als de verschenen gedaagde bijvoorbeeld een regeling met de wederpartij treft. Er zal dan tegenover de niet verschenen gedaagde alsnog een verstekvonnis worden uitgesproken. De verschenen gedaagde neemt immers niet langer deel aan de procedure. Zodoende is het risico van tegenstrijdige uitspraken dan ook niet aanwezig. Dit geldt ook bijvoorbeeld als de verschenen gedaagde zich na het tussenvonnis terugtrekt.

Voorwaarden en waarschuwing

Bij dagvaardingsprocedures waarin in ieder geval één van de gedaagden verschijnt die zich niet terugtrekt of een schikking treft, kan het dus interessant zijn om niet ook zelf als gedaagde verweer te voeren. Het verschilt per geval of het raadzaam is wel of niet te verschijnen in een bodemprocedure. U doet u er dus goed aan om na ontvangst van een dagvaarding een advocaat gespecialiseerd in procesrecht te raadplegen.

Meer weten?

Heeft u verdere vragen over de bodemprocedure, het verstekvonnis of andere vragen? Wij doen ons best om deze voor u te beantwoorden. Mail ons via info@bernhaege.nl. Ook kunt u een van onze vestigingen in Veghel of Oss bellen. Voor Veghel belt u naar telefoonnummer 0413 – 35 22 11 en voor Oss naar 0412-76 02 27. Onze advocaat gespecialiseerd in het burgerlijk procesrecht staat u graag te woord.