betalingsachterstand hypotheek

In deze zware economische tijd hebben helaas veel huiseigenaren problemen met het betalen van de maandelijkse hypotheeklasten (o.a. betalingsachterstand hypotheek). Veel huizen in Nederland staan ‘onder water’. Dit betekent dat de hypotheekschuld hoger is dan de gehele waarde van de woning. De hypotheekhouder veelal een bank kan in een situatie dat de huiseigenaar een betalingsachterstand heeft, tot het openbaar veilen van de woning overgaan. In het verleden was het als huiseigenaar lastig om bij een  je tegen een dergelijke handelwijze van de bank te verzetten.

Op 13 mei 2013 heeft de Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam hier echter een stokje voor gestoken. Sinds deze uitspraak dient een bank zich voortaan tot het uiterste in te spannen alvorens zij tot het openbaar verkopen van haar onderpand kan overgaan. Hopelijk blijven huiseigenaren in de toekomst door deze inspanningen niet zo snel zitten met een behoorlijke restschuld.

Uitspraak Voorzieningenrechter Amsterdam 13 mei 2013

In de betreffende zaak dreigde de bank de woning van een particulier executoriaal te verkopen vanwege een achterstand in de betaling van de hypothecaire verplichtingen. Naast de vordering van de bank lagen er al vier executoriale beslagen op de woning. In de jaren 2007, 2010 en 2012 was er eveneens sprake van een betalingsachterstand jegens de bank, waarvoor herhaaldelijk een regeling was getroffen. Toen in 2013 de particulier opnieuw niet aan zijn betalingsverplichtingen had voldaan, was voor de bank de maat vol.

Van een bank mag namelijk in economische slechte tijd meer coulance worden verwacht dan in economisch goede tijden.

Huiseigenaar start kort geding tegen bank bij betalingsachterstand hypotheek

De particulier wilde executoriale verkoop van zijn woning voorkomen en is derhalve naar de rechter gestapt. Getracht was diverse afspraken te maken, gericht op het voorkomen van een openbare verkoop van de woning. De bank vreesde echter dat de particulier maandelijks onvoldoende financiële ruimte had om het restant van de veilingkosten aan de bank af te betalen en wenste het executietraject te continueren.

De rechter oordeelde dat enkel vrees niet voldoende is om tot een dergelijke conclusie te komen. De particulier had immers voldoende aannemelijk gemaakt dat hij thans extra inkomen genereert. Daarbij komt dat de particulier na verkoop van de woning zou blijven zitten met een restschuld van minimaal € 50.000,-, terwijl de totale schuld tegenover de bank € 15.000,- bedroeg. Mag een bank in dergelijke omstandigheden tot executoriale verkoop van de woning overgaan?

Ingevolge de wet is de hypotheekhouder bevoegd het verbonden goed in het openbaar te verkopen indien de schuldenaar in verzuim is met de voldoening van hetgeen waarvoor de hypotheek tot waarborg strekt. De hypotheekhouder maakt echter misbruik van recht indien hij ‘in de gegeven omstandigheden van het geval’ tot verkoop van de woning overgaat. Wanneer is hier echter sprake van?

Misbruik van recht bij executoriale verkoop

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de bank in deze zaak misbruik maakt van recht door de woning van de particulier in het openbaar te verkopen. Van een bank mag namelijk in deze economische slechte tijd meer coulance worden verwacht dan in economisch goede tijden. Dit wil zeggen dat als het in redelijkheid mogelijk lijkt om door middel van een regeling een grote restschuld te voorkomen, deze weg dient te worden bewandeld. Deze uitspraak geeft huiseigenaren hoop en biedt de advocaten van Bernhaege Advocaten een handvat om zich namens huiseigenaren te verweren tegen gedwongen verkopen van woningen. Er gloort licht aan de horizon!

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Ontvang onze nieuwsbrief.

Blijf ook op de hoogte.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stel uw vraag.

Plan direct een gratis intakegesprek.

Lees ook de spelregels.