Hek met gesloten slot ervoor, Rechters willen strengere verloflening in Nederland - Bernhaege Advocaten

Qua beslagrecht is Nederland een paradijs. Een verzoek om beslag te leggen wordt meestal door de rechter toegewezen. Nog voordat deze een inhoudelijke uitspraak heeft gedaan over de vordering waarvoor het beslag wordt gelegd. Maar is die reputatie van Nederland nog wel houdbaar? Het lijkt erop dat rechters voorzichtiger worden in het verlenen van verlof (toestemming) om conservatoir (voorlopig) beslag te leggen.

Terughoudender

Op 7 februari 2018 heeft de voorzieningenrechter van Rechtbank Noord-Holland zich kritisch opgesteld ten opzichte van de wijze van verlofverlening in Nederland. Bekijk de volledige uitspraak. Ze heeft uitgesproken dat verzoekschriften tot het leggen van conservatoir beslag ‘meer dan voorheen met terughoudendheid moeten worden beoordeeld’. Het ging in deze zaak om het leggen van beslag op een onroerende zaak dit met als doel om een vordering van ruim € 55.000,- euro zeker te stellen.

Onvoldoende onderbouwing

Het verzoek om conservatoir beslag te leggen werd door de voorzieningenrechter afgewezen. Volgens de rechter waren de vrees voor verduistering van de onroerende zaak en de noodzaak van de maatregel om beslag te leggen onvoldoende onderbouwd. Daarnaast vond de rechter dat er geen “keiharde” vordering op tafel lag.

Eisen aan het verzoekschrift

Deze gronden voor afwijzing zien we ook terug in de beslagsyllabus. De beslagsyllabus is een document met wetgeving, jurisprudentie, best practices en tips van rechters (eigenlijk dus een soort handleiding met daarin de eisen die aan een verzoekschrift worden gesteld). Zo moet de schuldeiser specifiek aangeven wat de grondslag van zijn vordering is en verwacht de rechter ook dat daarbij bewijsmateriaal wordt overgelegd. De rechter beoordeelt op basis daarvan of de vordering kans van slagen heeft in de verdere procedure. Want pas na de beslaglegging volgt de gerechtelijke procedure waarin de vordering daadwerkelijk door een andere rechter wordt vastgesteld.

Toenemende kritiek

Deze uitspraak is als u kijkt naar de huidige beslagpraktijk opvallend maar niet verrassend. Er is steeds meer kritiek op de beslagpraktijk in Nederland. Vergeleken met de wijze van verlofverlening in de ons omringende landen is Nederland dus echt een beslagparadijs.

Ons advies

Conservatoir beslag is een heel goed middel om uw vordering veilig te stellen, maar wordt tegenwoordig strenger beoordeeld. Uw verzoek tot beslaglegging maakt nog steeds een goede kans van slagen als:
• het verzoekschrift de specifieke grondslag van de vordering bevat;
• deze zorgvuldig onderbouwd en aangevuld wordt met bewijsmateriaal;
• de formulering voldoet aan de eisen die volgen uit de beslagsyllabus en rechtspraak.

U heeft er namelijk niets aan als de rechter u in het gelijk stelt, maar uw schuldenaar geen verhaal biedt. Ook leert de ervaring dat na een beslaglegging het vaak niet eens meer komt van een gerechtelijke procedure. Schuldenaren hebben vaak in hun bedrijfsvoering last van het gelegde beslag en willen meestal maar wat graag binnen enkele dagen aan tafel met u om alsnog een oplossing te bereiken. Het leggen van beslag resulteert dan ook regelmatig in een betaling van uw openstaande vorderingen.

Wij helpen u graag verder!

Heeft u vragen over het verlof voor conservatoir beslag of andere vragen? Neemt u gerust vrijblijvend contact op met ons door te mailen naar info@bernhaege.nl. Of bel direct naar 0413 – 35 22 11. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het leggen van beslag en staan u graag te woord.