Berekenen kinderalimentatie

U betaalt of ontvangt kinderalimentatie. Het zal u dan ook niet zijn ontgaan dat de laatste tijd veel te doen is over het berekenen van de kinderalimentatie.

Een nieuwe wet, chaos bij advocaten en mediators, verontruste ouders, rechters die zich in de discussie mengen en vrees voor explodering van het aantal wijzigingsverzoeken bij de rechtbank. Wat is er precies aan de hand? En wat betekent dit allemaal voor het berekenen van uw kinderalimentatie?

Wet Hervorming Kindregelingen

Oorzaak van alle chaos is de op 1 januari 2015 ingevoerde Wet Hervorming Kindregelingen (WHK). Deze wet bevat nieuwe regels voor het berekenen van kinderalimentatie. Voor veel ouders betekent dit dat het bedrag dat zij ontvangen of betalen aan kinderalimentatie (enorm) verandert. De nieuwe regels komen in het kort hierop neer.

Afgeschaft zijn:

  • de ‘alleenstaande oudertoeslag in de bijstand’
  • de ‘alleenstaande ouderkorting’
  • de ‘ouderschapsverlofkorting’
  • de ‘aftrek levensonderhoud voor kinderen’ (LOK)
  • de ‘aanvulling op het minimuminkomen voor alleenstaande ouders’
  • de ‘tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten’ (WTOS)
  • de ‘tegemoetkoming ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen’ (TOG)
  • de fiscale aftrekpost ‘levensonderhoud kinderen’

Ter compensatie wordt het kindgebonden budget in bepaalde gevallen verhoogd met de nieuwe ‘alleenstaande ouderkop’. Dit is een toelage van de overheid. Het is mogelijk dat de toelage van de overheid zó hoog is dat de alimentatie betalende ouder géén alimentatie meer hoeft te betalen. Het verschilt van geval tot geval wat deze nieuwe regels betekenen voor het berekenen van de kinderalimentatie. Het kan zijn dat de betalingsplicht komt te vervallen. Het kan ook betekenen dat er juist méér betaald moet worden.

Wat moet u nu doen?

De kans is groot dat de nieuwe wet invloed heeft op het bedrag dat u betaalt of ontvangt aan kinderalimentatie. Wilt u de alimentatie wijzigen, dan kan dat op twee manieren: in goed overleg met uw ex-partner of door bijstand van een advocaat of mediator. Het is verstandig de afspraken die u samen maakt, vast te leggen in een overeenkomst. Komt u er samen niet uit, dan kan een advocaat of mediator u helpen. Deze berekent opnieuw de kinderalimentatie voor u. Indien er wijzigingen zijn, dan zal geprobeerd worden deze wijzigingen samen met uw ex-partner vast te leggen in een overeenkomst, in een notariële akte of in een eventueel echtscheidings- of ouderschapsplan. Stemt uw ex-partner niet in met de wijzigingen, dan kan een advocaat namens u een wijzigingsverzoek instellen bij de rechtbank.

Berekenen kinderalimentatie

Wij berekenen graag opnieuw voor u de hoogte van de kinderalimentatie. Als dat nodig is verzorgen wij het gerechtelijke traject om de nieuw verschuldigde alimentatie vast te laten stellen.

Voor meer informatie over het berekenen van kinderalimentatie mail naar info@bernhaege.nl of bel direct 0413 – 35 22 11