man in pak bij doctor die dingen aanwijst op een computer, stethoscoop op tafel

Uit cijfers van Arboned blijkt dat steeds meer werknemers uitvallen door een burn-out. Klachten die duiden op een burn-out of overspannenheid zijn soms lastig vast te stellen. Daarnaast zijn deze werknemers vaak langdurig thuis. Zaak is dat de bedrijfsarts deze werknemers zo spoedig mogelijk doorverwijst naar een psycholoog of een psychiater. Doet hij dat te laat, kan het u als werkgever duur komen te staan. Wat mag een bedrijfsarts wel en niet? En wanneer kunt u de schade verhalen op de bedrijfsarts of arbodienst? Kunt u de bedrijfsarts aansprakelijk stellen voor een burn-out?

Risico’s re-integratieverplichtingen

Op grond van de wet rusten re-integratieverplichtingen op de werkgever. Als het UWV oordeelt dat u zich hier als werkgever niet aan heeft gehouden kunt u een loonsanctie opgelegd krijgen. Als dit komt omdat de bedrijfsarts een fout heeft gemaakt blijft u als werkgever hiervoor verantwoordelijk, maar is hij hiervoor aansprakelijk te stellen. Zo is er een mogelijkheid dat u de bedrijfsarts aansprakelijk stellen kunt. In een recente rechtszaak werd de arbodienst veroordeeld om het salaris van de werkneemster gedurende de loonsanctie, een deel van de transitievergoeding en de indirecte loonkosten te betalen. Het ging hier om de situatie waarin een werknemer met burn-out verschijnselen niet op tijd werd verwezen naar psychische hulpverlening.

Overeenkomst tussen werkgever en Arboarts

De bedrijfsarts werkt voor de werkgever op basis van een overeenkomst. De inhoud van deze overeenkomst bepaalt wat er mag worden verwacht. Het doel van de opdracht zal vaak zijn om de zorg voor zieke werknemers uit handen te nemen. U mag van de bedrijfsarts een regierol verwachten bij de begeleiding van het verzuim. Daarom doet u er dus goed aan om dit doel helder in de overeenkomst te omschrijven om uw positie in een eventuele procedure veilig te stellen doet. Daarnaast van belang zijn bedingen in de overeenkomst die de aansprakelijkheid van de bedrijfsarts uitsluiten en in hoeverre hij verzekerd is.

Richtlijnen

Naast het contract wordt er gekeken naar de vraag of het redelijk is dat de schade voor rekening van de bedrijfsarts komt. Een rechter zal zijn gedrag in dat kader toetsen aan de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Vervolgens kijkt de rechtbank naar de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde. De bedrijfsarts/arboarts hoort zich te houden aan de richtlijn over overspanning en burn-out zoals deze geldt voor eerstelijns professionals. Hieruit blijkt dat de bedrijfsarts werknemers met bepaalde klachten zo spoedig mogelijk doorverwijst naar een psycholoog of een psychiater.

Kortom

  • Wees erop alert dat burn-out en overspannenheid bij werknemers steeds vaker voorkomen en dat de klachten hierbij niet altijd makkelijk te herkennen zijn.
  • Houd in de gaten dat deze werknemers door de bedrijfsarts zo spoedig mogelijk worden doorverwezen.
  • Zorg voor een goede overeenkomst tussen u en de bedrijfsarts.
  • Indien u twijfelt doet u er goed aan om deze overeenkomst te laten toetsen door een advocaat.

Wij helpen u graag verder!

Roept het bovenstaande over de bedrijfsarts aansprakelijk stellen vragen op of heeft u andere vragen? Neemt u gerust vrijblijvend contact op met onze advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht door te mailen naar info@bernhaege.nl, of bel direct naar onze vestiging in Veghel 0413 – 35 22 11 of onze vestiging in Oss 0412-76 02 27. Wij helpen u graag verder!