fbpx
expertise bernhaege
expertise bernhaege

Artikelen

Hoe begint en verloopt een echtscheidingsprocedure?

Dit artikel gaat in op het verloop van een echtscheidingsprocedure en de veelgestelde vraag: hoe lang duurt een scheiding?

E-mail doorsturen naar ander e-mailadres

In deze blog gaan we in op het doorsturen van bedrijfsgevoelige informatie door een werknemer naar een privé e mailadres. Levert dit doorsturen van e mail een dringende reden voor ontslag op staande voet op? Hierover zijn door rechters verschillende uitspraken gedaan. Deze bespreken we hieronder. Als u een mail wilt doorsturen is het goed om hiervan kennis te nemen.

Nieuwe Wet Pensioenverdeling bij scheiding

De Nieuwe Wet Pensioenverdeling bij Scheiding die 1 januari 2022 ingaat brengt wijzigingen met zich mee. Welke leest u in deze blog.

Ontslag tijdens of door coronavirus

In dit artikel leest u welke gevolgen COVID-19 heeft wat betreft ontslagen a.d.h.v. van een aantal uitspraken van rechtbanken in Nederland.

Kunt u elke domeinnaam claimen?

In het tijdperk van het nog steeds groeiende gebruik van internet en het belang van online zichtbaarheid is een goede domeinnaam steeds belangrijker. Maar kan u zomaar elke domeinnaam claimen?

Matiging boete voor overtreden beding in arbeidsovereenkomst?

In arbeidsovereenkomsten zijn vaak bepaalde bedingen opgenomen, bijvoorbeeld een relatie-, geheimhoudings- of concurrentiebeding. Bij overtreding hiervan kunnen de boetes hoog oplopen. Kan een rechter deze nog matigen?

Wanneer het uitzendbureau gebruik maakt van de NOW-regeling

Maakt u gebruik van uitzendkrachten? En maakt uw uitzendbureau gebruik van de NOW-regeling? Dient u dan het volledige loon aan het uitzendbureau te betalen?

Wat houdt statutair directeur zijn in?

We leggen uit hoe een Statutair Directeur wordt benoemd en wat de gevolgen van deze positie voor de persoon zelf zijn.

Alles over de verjaring van grond

In ons artikel vindt u alles wat u weten wilt over de verjaring van grond. Van verkrijgende en bevrijdende verjaring tot het stuiten ervan.

Discriminatie op de werkvloer komt helaas nog steeds voor

Helaas komt discriminatie op de werkvloer nog voor. We leggen uit wat u ertegen kunt doen en op welke wetten u zich kunt beroepen.

Mag een ouder het spaargeld van zijn of haar kind gebruiken?

Binnen onze praktijk krijgen wij regelmatig de vraag of ouders het spaargeld van hun kinderen mogen gebruiken. We geven hierop antwoord in deze blog en illustreren dit m.b.v. een uitspraak van de kantonrechter.

Gebruik recht van overpad door bezoekers van de buren

Geldt het Recht van Overpad ook voor Bezoekers van de buren? Ze kunnen er wel gebruik van maken, meer leggen we uit in onze blog.

Heeft u een inzagerecht in een medisch dossier bij wilsonbekwaamheid?

Heeft u een Inzagerecht in een Medisch Dossier bij Wilsonbekwaamheid van de erflater? We leggen uit wanneer dit wel en niet het geval is.

Is ontslag tijdens zwangerschap mogelijk?

Een veelgestelde vraag is of een werkneemster ontslagen kan worden terwijl zij zwanger is of haar bevallingsverlof heeft. In deze blog gaan we in op de ontslagbescherming van zwangere medewerksters.

Wat houdt een verzetprocedure in?

Tegen een verstekvonnis staat geen hoger beroep open. Als gedaagde heeft u wel de mogelijkheid om de zaak te heropenen door een verzetprocedure te starten. We leggen meer uit over deze procedure in onze blog.

Wat is een verstekvonnis?

In deze blog leggen we uit wat een Verstekvonnis is en wat de gevolgen zijn wanneer u geen verweer voert tegen een dagvaarding.

Let op voor de niet-zelfbewoningsclausule

In een koopovereenkomst kan een niet-zelfbewoningsclausule opgenomen zijn. Met een dergelijke clausule kan een verkoper zijn aansprakelijkheid voor gebreken uitsluiten.

Wat is een legaat?

Door middel van een legaat, een soort mini-testament, kan een bepaald erfstuk of bepaald goed een bijzondere bestemming krijgen. Dit kan bijvoorbeeld een goed doel of bepaald iemand die niet tot de erfgenamen behoort zijn.

Eerste Hulp Bij Uitleg van Overeenkomsten

In dit artikel leggen wij uit hoe een rechter omgaat met de uitleg van overeenkomsten en geven we u tips om discussies te voorkomen. Lees direct de blog!

Herziening beslag- en executierecht: belangrijkste gevolgen

Een Herziening van het Beslag- en Executierecht zal voorkomen dat een schuldenaar niet meer in zijn bestaansminimum kan voorzien, het beslag- en executierecht moderniseren en tegen te gaan dat beslagen enkel als drukmiddel worden gebruikt.

Rechten en plichten van thuiswerken

Thuiswerken heeft een grote impuls doorgemaakt. Daarom leggen we in deze blog de Rechten en Plichten van Thuiswerken uit.

Zorg voor deugdelijk bewijs met het i-DEPOT

Met een i-DEPOT kunt u uw concept of uitwerking van uw idee beschermen. Deze vraagt u aan bij het BOIP en in juni 2020 kan dat zonder verschuldigde taksen.

Loon bij gedeeltelijke werkhervatting zieke werknemer

Loondoorbetaling tijdens ziekte lijkt heel eenvoudig, maar leidt in de praktijk tot vele vragen. In deze blog geven we hierover duidelijkheid en gaan we in op hetgeen in de wet hierover wordt gezegd.

Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen aanvragen

Als gevolg van de coronacrisis kan het zo zijn dat u werknemers moet gaan ontslaan, zodat uw bedrijf kan blijven bestaan. Als een werknemer niet wil meewerken aan een ontslag met wederzijds goedvinden, kunt u bij het UWV een ontslagaanvraag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden indienen.

Alimentatie en het coronavirus; wat zijn de gevolgen?

De financiële gevolgen van het coronavirus laten zich ook gelden door lagere inkomsten. Wat nu als u alimentatie moet betalen aan uw ex-partner? We adviseren over dergelijke situaties in deze blog.

Geen onderscheidend vermogen voor Corona Mask

Het onderscheidend vermogen van een merk kenmerkt zich zoals de naam al doet vermoeden door zich te differentiëren van concurrenten. Iets wat een ondernemer die een merkaanvraag deed voor het merk Corona Mask ook ondervond.

RUMAG: wel of geen auteursrecht op woorden?

Naar aanleiding van een uitzending van Zondag met Lubach over de corona collectie van RUMAG ontstond er ophef over auteursrecht op woorden.

Alles over de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid is een subsidieregeling voor werkgevers die dankzij de corona crisis getroffen worden door een omzetdaling. We leggen uit wanneer u in aanmerking komt voor deze subsidie en hoe deze berekend wordt.

Waar verblijven de kinderen bij een lockdown?

Er zijn in Nederland veel kinderen met gescheiden ouders die over en weer bij de ene dan wel de andere ouder verblijven. Wat is nu geldend in geval van een lockdown? Waar verblijven de kinderen dan?

Niet-nakomen contract door epidemie: overmacht?

Wat kunt u doen wanneer u of uw leverancier zijn verplichtingen niet na kan komen als gevolg van een epidemie zoals het coronavirus? In deze blog lichten wij dit toe.

Arbeidsrechtelijke gevolgen coronavirus werkgever en werknemer

Wat voor arbeidsrechtelijke gevolgen kunnen een epidemie zoals het coronavirus hebben? We gaan in op welke rechten en plichten er gelden voor zowel werkgever als werknemer.

Wat houdt de wet herziening partneralimentatie 2020 in?

Per januari 2020 geldt de Wet herziening partneralimentatie. Een direct gevolg van deze wet is dat de maximale duur van partneralimentatie van 12 naar 5 jaar ingekort. Desondanks zijn hierop een aantal uitzonderingen.

Mag u het recht van overpad van de buren verplaatsen?

Regelmatig krijgen wij de vraag of het mogelijk is om een recht van overpad te verplaatsen. Het antwoord is ja, dat is mogelijk. Of het in uw situatie daadwerkelijk mag is een tweede. Daarvoor is van belang hoe dit in de leveringsakte van uw woning is omschreven.

Ladderrecht: erf van de buren gebruiken bij werkzaamheden?

Moet u gebruikmaken van de grond van uw buren i.v.m. onderhoud van of renovatie aan uw huis? Dat kan middels het ladderrecht. We leggen uit hoe u hier gebruik van kunt maken.

Kunt u een werknemer ontslaan vanwege privégedrag?

Een werknemer ontslaan vanwege privégedrag kan wel, maar slechts in enkele gevallen en dan moet er bijvoorbeeld wel sprake zijn van reputatieschade voor de werkgever. In deze blog geven we voorbeelden van welk soort privégedrag schadelijk kan zijn voor u als werkgever.

Ga naar de bovenkant