In de meeste bedrijven zal het veelvuldig voorkomen. Werknemers gebruiken WhatsApp onder werktijd zonder dat dit met werk te maken heeft. Er wordt even snel geïnformeerd of de boodschappen voor het avondeten al zijn gehaald. Of wie  morgen ook alweer de kinderen van school zou halen. En o ja, hoe laat begon dat feestje zaterdag ook alweer? Lees verder of contact onze arbeidsrecht advocaat.

Dat dit gebruik volledig uit de hand kan lopen blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter Tilburg. In deze uitspraak ging het om een werknemer die een enorme hoeveelheid WhatsApp berichten onder werktijd heeft verstuurd. Dit deed de werknemer met zijn zakelijke telefoon.  De werkgever wilde de daarmee gespendeerde tijd op het loon van de werknemer inhouden. Het oordeel van de kantonrechter en de betekenis daarvan voor u als werkgever, leest u hier.

Wat is WhatsApp?

WhatsApp is een mobiele applicatie voor smartphones waarmee gebruikers tekst-, spraak-, en videoberichten kunnen uitwisselen. Het stelt gebruikers ook in staat om foto’s, video’s, documenten en locatiegegevens te delen. WhatsApp werd in 2009 opgericht door Jan Koum en Brian Acton, en werd in 2014 overgenomen door Facebook.

WhatsApp maakt gebruik van een internetverbinding om berichten te verzenden en ontvangen. Hierdoor is het een populaire en goedkope manier geworden om te communiceren met vrienden, familie en collega’s over de hele wereld. WhatsApp onderwerktijd komt dus veel voor. Het wordt ook gebruikt .WhatsApp heeft ook groepschat-functies, waarmee meerdere mensen tegelijkertijd kunnen chatten.

WhatsApp biedt ook end-to-end encryptie voor alle berichten die worden verzonden en ontvangen, wat betekent dat alleen de afzender en de ontvanger de inhoud van de berichten kunnen zien. Dit maakt WhatsApp een populaire keuze voor mensen die op zoek zijn naar veilige en private communicatie.

Whatsapp onder werktijd: Werknemer heeft 1.255 liefdesberichten verstuurd.

Waar ging het in dit geval om? Een werknemer vordert aan het einde van zijn dienstverband de niet door hem genoten vakantiedagen. De werkgever gaat echter niet tot betaling over. Want de werkgever beroept zich op de verrekening van deze niet genoten vakantiedagen met onverschuldigd betaald loon. De werkgever heeft namelijk ontdekt dat de werknemer met zijn zakelijke telefoon binnen een periode van 18 maanden maar liefst 1.255 liefdesberichten via WhatsApp onder werktijd heeft verzonden.

Dit ook nog naar verschillende dames. Door het versturen en ontvangen van de berichten heeft de werknemer niet gewerkt. De werkgever stelt dat daardoor onterecht loon is ontvangen.

WhatsApp onder werktijd = geen arbeid = geen loon.

De kantonrechter volgt de werkgever op dit punt en stelt dat de werkgever geen loon verschuldigd is voor de tijd waarin de werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht. Daarnaast is sprake van overtreding van de ‘Bedrijfseigen regelingen’ die op de arbeidsovereenkomst van de werknemer van toepassing zijn. Met betrekking tot het gebruik van de aan de werknemer ter beschikking gestelde mobiele telefoon was daarin namelijk bepaald dat incidenteel en beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden was toegestaan.

In dit geval was duidelijk geen sprake van incidenteel en beperkt gebruik. De omvang van de schade die de werkgever daardoor heeft geleden kan echter niet precies worden vastgesteld, omdat onduidelijk is hoeveel tijd er met de berichten was gemoeid.

De kantonrechter gaat uit van 1.255 berichten via WhatsApp onder werktijd welke per stuk een gemiddelde tijdsduur zouden hebben van 2,5 tot 3 minuten. Dit wordt vervolgens vermenigvuldigd met het uurloon van de werknemer inclusief vakantietoeslag wat een schadebedrag geeft van € 1.500,- welk bedrag in mindering strekt op de loonvordering van de werknemer.

Maak duidelijke afspraken over WhatsApp onder werktijd.

Hoewel het vorenstaande een extreem geval van appen tijdens werktijd laat zien, maakt het wel duidelijk dat een werknemer zich tijdens werktijd in hoofdzaak met werk dient bezig te houden. Ook laat het zien dat er slechts beperkt ruimte zal zijn voor bijvoorbeeld het versturen van privé berichten. Dit geldt ook voor het gebruik van social media voor privédoeleinden. De grens tussen privé en werk vervaagt echter.

Hierdoor komt het steeds vaker voor dat ook met klanten en relaties wordt gecommuniceerd via WhatsApp onder werktijd. Gezien de privacy van uw werknemer kunt u vervolgens niet zomaar de aard en omvang van deze berichten controleren. Het is daarom raadzaam duidelijke afspraken over het gebruik van WhatsApp op de werkvloer te maken. Leg deze afspraken vast in een personeelsreglement.

Arbeidsrecht advocaat.

Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande over WhatsApp onder werktijd vragen hebben over het gebruik van social media op de werkvloer. Of wilt u (ook) weten hoe u dit gebruik binnen uw onderneming aan banden kunt leggen? Vraag het aan onze arbeidsrecht advocaat.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.