Het is noodzakelijk dat mensen langer doorwerken omdat de beroepsbevolking krimpt en om de AOW betaalbaar te houden. Daarvoor bestaat de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Door het afschaffen van de vut en prepensioen is de arbeidsdeelname van ouderen toegenomen. Ook de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd draagt hieraan bij.

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd.

Voor de oudere werknemer is het echter vaak moeilijk om na een ontslag weer aan het werk te komen. Om ouderen aan de bak te helpen en te houden gelden er een aantal speciale regels. De speciale behandeling rondom een oudere werknemer wordt met de WWZ (wet werk en zekerheid) uitgebreid. Het gaat hier dus om de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Voor een oudere werkzoekende is het handig om te weten waaruit de huidige en toekomstige voordelen bestaan en om uw potentiële werkgever hierop te wijzen. Voor werkgevers zijn 65-plussers interessant door hun ervaring, expertise en lagere loonkosten.

Premiekorting.

Neemt een werkgever een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder aan, dan geldt er voor de werkgever een korting op de premie voor werknemersverzekeringen (welke korting bij een driejarig dienstverband kan oplopen tot een bedrag van € 7.000,-).

Om de arbeidsdeelname van oudere werknemers te bevorderen wordt het werkgevers makkelijker gemaakt om deze groep tijdelijk in dienst te houden en eenvoudiger te ontslaan. Versoepeling van deze regels moet de terughoudendheid bij werkgevers om oudere werknemers in dienst te houden wegnemen.

Bij een reorganisatie van een bedrijf moet eerst afscheid worden genomen van een AOW-er en pas daarna komen andere werknemers voor ontslag in aanmerking.

Pensioenontslag.

Voor opzegging van een arbeidsovereenkomst met een werknemer die de pensioenleeftijd of AOW-leeftijd bereikt, hoeft de werkgever sinds 2015 niet meer voor toestemming langs het UWV. Ook een transitievergoeding hoeft dan niet te worden voldaan.

Verder is de Tweede Kamer in maart 2015 akkoord gegaan met de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. De inwerkingtreding van deze wet was 1 juli 2016.

Deze wet beoogt het werken door AOW’ers te bevorderen. Zo is sinds invoering van deze wet de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, de reïntegratieverplichtingen en het opzegverbod bij ziekte beperkt tot 6 weken (dat was 2 jaar). Daarnaast is de opzegtermijn voor de werkgever beperkt tot maximaal 1 maand (voorheen tot 4 maanden). Ook krijgt een AOW-gerechtigde van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens de ziekteperiode recht op een ziektewetuitkering van maximaal 6 weken.

Aanpassing van de ketenregeling.

Ook wordt de ketenregeling voor een werkende AOW-er aangepast. De ketenregeling regelt kort gezegd wanneer, na hoeveel arbeidsovereenkomsten en hoeveel tijd er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Ook wil men de wet minimumloon op deze groep werknemers van toepassing verklaren.

Meer weten over de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd?

Als wordt doorgewerkt kan uitstel van de pensioenuitkering gewenst zijn. Hieraan zijn pensioen-technisch en fiscaal voorwaarden verbonden. Zo dient de mogelijkheid tot uitstel te zijn opgenomen in het pensioenreglement. Neem gerust contact met ons op als u meer vragen heeft over de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.