Volgens de wet moet u een werknemer in een aantal gevallen een transitievergoeding betalen bij het einde van een dienstverband. Maar wanneer moet dit? Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding als hij ontslag krijgt. Lees op deze pagina meer over hoe dit werkt bij ontslag AOW gerechtigde werknemer.

Als je een arbeidsovereenkomst met een werknemer wil beëindigen, die bijna de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, heeft hij recht op de transitievergoeding.

Als een arbeidsovereenkomst eindigt omdat een werknemer de AOW- leeftijd bereikt, is er geen recht op een transitievergoeding. De reden is dat een werknemer -vanwege zijn pensioen- geen nieuwe baan meer hoeft te zoeken.

Een werknemer die na het bereiken van de AOW-leeftijd in dienst blijft en pas na een paar jaar wordt ontslagen, heeft ook geen recht op een transitievergoeding.

Hieronder wordt de situatie besproken hoe de transitievergoeding moet worden berekend, als je een arbeidsovereenkomst met een werknemer wil beëindigen, die bijna de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Transitievergoeding ontslag AOW gerechtigde werknemer.

Moet je de volledige transitievergoeding aan de werknemer betalen, ook als deze vergoeding hoger is dan het bedrag aan inkomensverlies dat de werknemer tot aan zijn AOW-leeftijd zal hebben? Hierover heeft onze hoogste rechter pas een uitspraak gedaan.

Oordelen van de lagere rechters (Kantonrechter en Hof).

De kantonrechter heeft (op verzoek van de werkgever) het bedrag van de transitievergoeding waar de werknemer recht op zou hebben verlaagd. Dit omdat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn om hem een volledige transitievergoeding toe te kennen, nu hij bijna AOW-gerechtigd is.

In hoger beroep heeft het hof deze beslissing van de kantonrechter vernietigd. Het hof zegt dat het de bedoeling van de wetgever is geweest om ook werknemers die een IVA-uitkering krijgen recht te geven op de transitievergoeding en om uit te gaan van een forfaitaire vergoeding, die ook verschuldigd is als er geen of een beperkt inkomensverlies is. Het Hof heeft hierbij wel gekeken naar de redelijk- en billijkheid en alle omstandigheden meegewogen in haar beslissing.

Desondanks vindt zij de bedoeling van de wetgever in dit geval doorslaggevend. De werkgever was het niet eens met deze uitspraak van het Hof en ging door naar de Hoge Raad.

Het vervolg: een uitspraak door de Hoge Raad.

Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft hierover op 5 oktober 2018 geoordeeld. Het oordeel luidde dat een werkgever ook aan een werknemer die bijna de AOW-leeftijd heeft bereikt, bij ontslag verplicht is de volledige transitievergoeding aan hem of haar te betalen. De Hoge Raad oordeelt dat het voor de aanspraak niet van belang is of de werknemer na het eindigen van de arbeidsovereenkomst werkloos is.

Hetzelfde geldt in het geval hij of zij aansluitend een andere baan heeft gevonden. Een werknemer heeft recht op de volledige transitievergoeding, ook al is die veel hoger dan het werkelijke inkomensverlies.

Lees de volledige uitspraak.

Werkgever wees wijs bij ontslag AOW gerechtigde werknemer.

Als werkgever kan het dus interessant zijn om een dienstverband kort voor de pensioengerechtigde leeftijd niet te beëindigen. Zo voorkomt u dat u een (hoge) transitievergoeding moet betalen. Dit is vooral zo bij werknemers die al lang in dienst zijn. Bij zieke werknemers, kunt u als werkgever vanaf april 2020 compensatie aanvragen voor de transitievergoeding. Hiervoor is in 2018 een wetsvoorstel aangenomen.

Vragen aan onze advocaat transitievergoeding?

Heeft u nog vragen over de transitievergoeding voor (bijna) AOW gerechtigden? Voor vragen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.