Vaak eindigt een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. De werknemer en de werkgever maken dan afspraken over onder meer de ontslagdatum en een eventuele ontslagvergoeding. Deze afspraken worden in een beëindigingsovereenkomst vastgelegd. Behoudt de werknemer aanspraak op de ontslagvergoeding als hij voor de afgesproken einddatum op staande voet wordt ontslagen? Lees verder of neem contact op met onze arbeidsrecht advocaat.

Vernietiging van beëindigingsovereenkomst.

Op 29 juli 2009 spreken de werkgever en de werknemer af dat hun arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen met wederzijds goedvinden zal eindigen op 14 augustus 2009. De werknemer zal dan een bruto ontslagvergoeding van ruim € 11.000,- ontvangen. Op 7 augustus 2009 geeft de werkgever de werknemer ontslag op staande voet als gevolg van feiten die op 5 augustus 2009 waren voorgevallen. De werkgever stelt zich op het standpunt dat de werknemer geen recht meer heeft op de ontslagvergoeding, omdat de arbeidsovereenkomst eerder dan 14 augustus 2009 is geëindigd. De werknemer is een andere mening toegedaan en legt de zaak voor aan de kantonrechter in Amsterdam.

Allereerst overweegt de kantonrechter in zijn algemeenheid dat een beëindigingsovereenkomst (gedeeltelijk) kan worden vernietigd als nakoming daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De werkgever beroept zich in deze zaak echter niet op vernietiging, zodat dit de werkgever niet kan baten. De stelling van de werkgever is dat de beëindigingsovereenkomst op zichzelf nog wel geldt, maar dat de bepaling in de beëindigingsovereenkomst betreffende de ontslagvergoeding rechtskracht heeft verloren.

De kantonrechter deelt de mening van de werkgever niet. Het betalen van de ontslagvergoeding is namelijk in de beëindigingsovereenkomst niet één-op-één gekoppeld aan het eindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden op 14 augustus 2009. De tekst en de context van de beëindigingsovereenkomst geven geen aanleiding om dit aan te nemen, aldus de kantonrechter. De kantonrechter veroordeelt daarom de werkgever tot betaling van de overeengekomen ontslagvergoeding.

Vervallen van de beëindigingsovereenkomst.

De werkgever doet er verstandig aan om in een beëindigingsovereenkomst te bepalen dat de beëindigingsovereenkomst komt te vervallen en dat de werknemer dus geen rechten meer aan de beëindigingsovereenkomst kan ontlenen, als de arbeidsovereenkomst voor de overeengekomen ontslagdatum om een andere reden eindigt. Die andere reden kan ontslag op staande voet zijn. Maar denk in dit verband bijvoorbeeld ook aan het einde van rechtswege van de arbeidsovereenkomst door het overlijden van de werknemer. Door een dergelijke clausule in de beëindigingsovereenkomst op te nemen, hoeft de werkgever zich ook niet meer op vernietiging te beroepen. Dit is een voordeel, want het blijft afwachten wat een kantonrechter “onaanvaardbaar” vindt.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.