Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Maar wat gebeurt er als een werknemer (langdurig) ziek vakantiedagen opneemt? In de wereld van arbeidsrecht is het cruciaal om te begrijpen wat wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen inhouden. De wettelijke vakantieuren zijn de uren waar elke werknemer recht op heeft, vier keer het aantal uren dat per week wordt gewerkt. De werkgever kan extra vakantieuren geven bovenop de wettelijke uren. Dit volgt dan uit het contract of de CAO.

Aanspraak op vakantiedagen.

De wetgeving biedt geen helder antwoord op de vraag welke vakantie-uren als eerste vervallen. Toch geeft Kamerstukken I 200/11,32 465 C, p 5-6 een belangrijke aanwijzing: de aanspraken die als eerste komen te vervallen, moeten als eerste worden afgeschreven. Dit betreft in eerste instantie de wettelijke vakantiedagen.

Tijdige communicatie.

Werkgevers hoeven werknemers niet te verplichten om vakantie op te nemen, volgens het Europese Hof. Het is belangrijk dat werkgevers hun werknemers tijdig en duidelijk informeren over het vervallen van vakantiedagen. Hierdoor krijgt de werknemer de kans om hier tijdig gebruik van te maken.
Het is de taak van de werkgever om aan te tonen dat hij dit daadwerkelijk heeft gedaan. Een jaarlijkse mail in januari naar alle werknemers met de resterende vakantiedagen kan erg handig zijn.

Langdurig ziek vakantiedagen.

Vaak wordt gevraagd of vakantiedagen van een zieke werknemer zonder toestemming kunnen worden afgeboekt. Een werknemer kan tijdens ziekte vakantiedagen opnemen. De werkgever kan hiermee akkoord gaan, eventueel in overleg met de Arbo. Als de werkgever akkoord gaat, kunnen de vakantiedagen direct van het verlofsaldo worden afgeschreven. Er is geen extra toestemming nodig.

Loondoorbetaling bij ziekte.

Tijdens ziekte geldt er een loondoorbetalingsverplichting die afhangt van de arbeidsovereenkomst en de duur van de ziekte. In het eerste ziektejaar moet een werknemer minstens 70% van het loon ontvangen, met als ondergrens het minimumloon. Afhankelijk van de cao of de arbeidsovereenkomst kan dit percentage hoger zijn. Bij specifieke situaties zoals orgaandonatie, zwangerschap of bevalling heeft de werknemer recht op 100% van zijn loon.

Loon tijdens vakantiedagen.

Tijdens vakantiedagen heeft een werknemer recht op 100% loon, ongeacht of hij op dat moment ziek is en 70% van zijn loon ontvangt. Dit betekent dat vakantiedagen een welverdiende volledige uitbetaling garanderen, zelfs als de werknemer op dat moment 70% van zijn loon ontvangt vanwege ziekte.

Uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen.

Ook als vakantiedagen niet zijn opgenomen, heeft de werknemer het recht om deze bij het einde van het dienstverband tegen 100% loon te laten uitbetalen. Het is van essentieel belang dat zowel werkgevers als werknemers zich bewust zijn van deze mogelijkheid, om ervoor te zorgen dat vakantiedagen niet ongebruikt verloren gaan.

Samenvattend.

Inzicht in de complexe wereld van vakantiedagen en loondoorbetaling bij ziekte is van groot belang voor zowel werkgevers als werknemers. Wettelijke vakantieuren vormen een onwrikbaar recht, terwijl bovenwettelijke vakantieuren een gunst zijn van de werkgever. Tijdens ziekte geldt een loondoorbetalingsverplichting, specifieke situaties gelden bij orgaandonatie, zwangerschap of bevalling.
Tijdens vakantiedagen heeft een werknemer altijd recht op 100% loon, ongeacht de omstandigheden. Onbenutte vakantiedagen kunnen bij het einde van het dienstverband tegen 100% loon worden uitbetaald.

Specialist in het arbeidsrecht: de arbeidsrecht advocaat..

Natuurlijk kunnen wij u als arbeidsrechtspecialist adviseren en bijstaan bij alle voorkomende arbeidszaken, conflicten en problemen. Onze aanpak is er vooral op gericht financiële en emotionele schade te voorkomen of voor u zoveel mogelijk te beperken.

Wij zijn lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Enkel advocaten die aantoonbaar gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht kunnen lid zijn van de VAAN.

In een persoonlijk gesprek lichten wij u graag helder en concreet toe wat wij voor u op het gebied van arbeidsrecht kunnen betekenen.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.