Concurrentiebeding advocaat

mr. Jacqueline Lauwen

  • profielfoto jacqueline lauwen

Meer weten over

Aangesloten bij

logo nederlandse orde van advocaten
logo vereniging arbeidsrecht advocaten nederland

Op 3 maart jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld, dat voor het (rechtsgeldig overeenkomen van een) relatiebeding (in een reglement) dezelfde vereisten gelden als voor een concurrentiebeding.

De Hoge Raad verwijst in haar uitspraak naar het arrest in de zaak Philips/Oostendorp, waarin door de Hoge Raad wordt ingegaan op de vereisten voor het aangaan van een concurrentiebeding.

De eis dat een concurrentie- en relatiebeding schriftelijk moeten worden overeengekomen, is een bijzondere waarborg dat de werknemer de consequenties en dergelijk voor hem bezwarende beding goed heeft overwogen.

Een concurrentiebeding en relatiebeding kunnen in de schriftelijke arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Als de bedingen in een arbeidsvoorwaardenreglement zijn opgenomen, dan zijn ze alleen van toepassing als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

“- de arbeidsvoorwaarden waren als bijlage bij het ondertekende document gevoegd en in dat document is naar die arbeidsvoorwaarden verwezen, of

– de werknemer heeft in het ondertekende document uitdrukkelijk verklaard dat hij instemt met het concurrentiebeding.”

De werkgever kon in deze zaak niet bewijzen dat het arbeidsvoorwaardenreglement tegelijkertijd met de arbeidsovereenkomst was verstrekt. Het relatiebeding was dus niet rechtsgeldig overeengekomen.

Neemt u een relatiebeding in een arbeidsvoorwaardenreglement op, dan moet u dus als werkgever kunnen bewijzen dat het reglement tegelijkertijd met de ondertekening aan de werknemer is overhandigd.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Veghel, Sint-Oedenrode, Gemeente Meierijstad, Uden, Schijndel, Erp, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Meer expertises van ons kantoor.

Meer expertises van ons kantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.