Concurrentiebeding advocaat.

mr. Jacqueline Lauwen

profielfoto mr. Jacqueline Lauwen

Meer weten over.

Aangesloten bij.

logo nederlandse orde van advocaten
logo vereniging arbeidsrecht advocaten nederland

Een concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst bepaalde tijd is verboden, tenzij de werkgever in de arbeidsovereenkomst gemotiveerd aangeeft op grond van welke zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding noodzakelijk is. Zonder motivering is sprake van nietigheid, dat wil zeggen dat er dan geen concurrentiebeding is overeengekomen. Hoe formuleert u dan een concurrentiebeding in een tijdelijk contract? Lees verder of neem direct contact op met onze arbeidsrecht advocaat.

Formulering concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst bepaalde tijd.

De motivering dient voldoende concreet te zijn, dus geen algemene termen als marktgebied, opgebouwd netwerk etc. Ook verwijzing naar investering in opleiding is onvoldoende, daarvoor kan studiekostenbeding worden opgenomen (Kntr. Amsterdam 23-7-2015).

Hoe kunt u deze motivering het beste formuleren?

De Kantonrechter Arnhem heeft al eerder in positieve zin geoordeeld over de geldigheid van het geformuleerde concurrentiebeding naar de maatstaven van artikel artikel 7:653 lid 2 BW. Artikel 7:653 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) in Nederland regelt de mogelijkheid voor een werkgever en werknemer om schriftelijk af te wijken van de wettelijke opzegtermijnen die zijn vastgesteld in het BW of in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Het betrof een concurrentiebeding met een geografische reikwijdte van 30 km en een temporeel bereik van twee jaar.

De motivering van de zwaarwegende bedrijfsbelangen luidde als volgt: ‘Het opnemen van het bovengenoemde concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is noodzakelijk vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen van de werkgever. Er is sprake van zwaarwegende bedrijfsbelangen van de werkgever omdat:

  • tot de werkzaamheden van de werknemer behoort dat hij kennis neemt van klantenlijsten/prijslijsten/kostprijzen/leveranciersgegevens/werkwijzen/know-how;
  • deze klantenlijsten/prijslijsten/kostprijzen/leveranciersgegevens/werkwijzen/knowhow bepalend zijn voor het succes van de onderneming van de werkgever;
  • kennisname van deze klantenlijsten/prijslijsten/kostprijzen/leveranciersgegevens/werkwijzen/computerprogrammatuur/know-how door directe concurrenten van de werkgever ertoe kan leiden dat de werkgever grote schade ondervindt in de vorm van toenemende concurrentie door deze concurrenten;
  • de onderneming van de werkgever zijn producten/diensten aanbiedt binnen het gebied dat hierboven is beschreven;
  • de werkgever er een zwaarwegend belang bij heeft te voorkomen dat concurrenten in het hierboven beschreven gebied op oneigenlijke wijze kennisnemen van deze klantenlijsten/prijslijsten/kostprijzen/leveranciersgegevens/werkwijzen/know-how door de werknemer in dienst te nemen of op andere wijze van zijn diensten gebruik te maken.’

Conclusie: omschrijf zo concreet mogelijk de belangen, aan de hand van de functie van de werknemer (over welke informatie krijgt de werknemer de beschikking), en het belang van uw bedrijf. Alleen dan is de kans groot, dat het concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (achteraf) stand houdt.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.