Kom te weten wat uw rechten en plichten zijn als het gaat om het rijden van een auto van de zaak. Hieronder leest u wat uw werkgever wel en niet mag doen met de aan u beschikbaar gestelde auto.

Een auto van de zaak kan onderdeel zijn van de arbeidsvoorwaarden en afspraken tussen werkgever en werknemer. In dat geval is het belangrijk om goede afspraken te maken over het gebruik van de auto en de mogelijke kosten die hiermee gepaard gaan.

Onderstaande is van belang om te weten, omdat er veel werkgevers zijn, die de auto op een gegeven moment terug vragen. Dit is bijvoorbeeld omdat u ziek bent of omdat uw functie wijzigt. Wat zijn dan uw rechten wat betreft uw auto van de zaak? Als u de auto van de zaak of bedrijfsauto ook privé rijdt, is het goed om te weten dat veel rechters het niet zo maar toestaan dat een ter beschikking gestelde auto wordt ingenomen.

Wat is een auto van de zaak of bedrijfsauto?

Een auto van de zaak of bedrijfsauto is een auto die door een werkgever ter beschikking wordt gesteld aan een werknemer voor zakelijk gebruik. Hierbij kan de werknemer de auto ook privé gebruiken, al dan niet met een bijtelling voor het privégebruik. De werkgever is verantwoordelijk voor de aanschaf, verzekering, onderhoud en eventuele reparaties van de auto.

De werknemer is verantwoordelijk voor het correct gebruik van de auto van de zaak en dient zich te houden aan de afspraken die zijn gemaakt over het gebruik van de auto. Het hebben van een auto van de zaak kan zowel voor de werkgever als werknemer fiscale voordelen opleveren, afhankelijk van de specifieke situatie.

Een werkgever kan bijvoorbeeld een eigen bijdrage vragen van de werknemer voor het privégebruik van de auto of een maximum stellen aan het aantal privékilometers per jaar. Ook kan er worden afgesproken dat de werknemer de auto alleen mag gebruiken voor zakelijke ritten en woon-werkverkeer.

Functiewijziging of langdurige ziekte.

Als een werknemer een auto van de zaak of bedrijfsauto gebruikt, dan kan dit invloed hebben op de arbeidsrechtelijke situatie. Bijvoorbeeld als de werkgever besluit om de auto weer terug te vragen vanwege een functiewijziging of als de werknemer langdurig ziek wordt.

In dat geval kan er sprake zijn van een discussie over wie de kosten draagt voor het gebruik van de auto van de zaak en of het redelijk is om de auto weer terug te vragen. Het is daarom belangrijk om in de arbeidsovereenkomst en andere afspraken tussen werkgever en werknemer duidelijke afspraken te maken over het gebruik van de auto van de zaak en de mogelijke gevolgen hiervan.

De ter beschikking gestelde auto van de zaak wordt namelijk vaak gezien als een arbeidsvoorwaarde. Rechters maken dan vaak een belangenafweging. Hierbij wordt het belang van de werkgever om de auto in te nemen afgezet tegen het belang van de werknemer om de auto te behouden. Hierbij spelen verschillende factoren een rol. Allereerst is dat of er bij de werknemer gerechtvaardigd vertrouwen is opgewekt van behoud van de leaseauto.

Daarnaast of er bij de werkgever een financiële noodzaak is voor het afnemen van een leaseauto. Tenslotte wordt er ook gekeken naar of er voldoende (financiële)compensatie wordt aangeboden voor het verlies van de leaseauto. Zelfs al staat er in uw arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding, dan nog is het niet altijd redelijk dat de auto wordt ingenomen.

Uitspraken die gaan over een auto van de zaak.

Er zijn wel een aantal uitspraken van rechters waarin een inname van de auto werd toegestaan. In die gevallen – bij een economische noodzaak, bij langdurige afwezigheid of bij disfunctioneren – bleken de argumenten voor inneming van de leaseauto door de werkgever goed te zijn onderbouwd, en werd het nadeel dat de werknemer leed gecompenseerd.

Voor interessante uitspraken over de auto van de zaak kunt u op een van de volgende links klikken: link 1link 2 of link 3

Arbeidsrecht advocaat inschakelen.

Mocht u als werknemer een geschil hebben met uw werkgever over bijvoorbeeld het privégebruik van de zakelijke auto of de vergoeding van de gemaakte zakelijke kilometers, dan kan het verstandig zijn om contact op te nemen met een arbeidsrecht advocaat. Deze advocaat kan u helpen om uw rechten en plichten als werknemer op het gebied van de auto van de zaak of bedrijfsauto duidelijk te krijgen en te zorgen dat deze nageleefd worden.

Kortom; geen gelopen race, laat u goed voorlichten, en neem bij vragen contact op met onze arbeidsrecht advocaat.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Verbintenissenrecht.

Het gedeelte van het burgerlijk recht dat regels geeft over verbintenissen die mensen met elkaar sluiten, zoals overeenkomsten.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.