Ambtenarenrecht advocaat.

mr. Jacqueline Lauwen

profielfoto mr. Jacqueline Lauwen

Meer weten over.

Aangesloten bij.

logo nederlandse orde van advocaten

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft de huidige Ambtenarenwet door de Ambtenarenwet 2017 vervangen en is op 1 januari 2020 in werking getreden. We leggen in deze blog uit wat de gevolgen van de Wnra zijn.

Wat is er veranderd?

Ambtenaren krijgen nu een arbeidsovereenkomst, net als werknemers, maar de ambtelijke status bestaat nog steeds. Dit betekent onder meer dat de wetten en regels voor ambtenaren zijn blijven bestaan. Bij dergelijke speciale regels kunt u denken aan de geheimhoudingsplicht, het verbod om giften aan te nemen en de plicht om nevenfuncties te melden.

De arbeidsovereenkomst vervangt het eenzijdig aanstellingsbesluit. De arbeidsvoorwaarden zijn niet gewijzigd. Is er een geschil, dan dient dit te worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter (en niet meer aan de bestuursrechter). Ook ontslag dient te verlopen via het UWV of de Kantonrechter, net zoals in het reguliere arbeidsrecht.

Door de Wnra kan het zijn dat een organisatie een (nieuwe) ‘overheidswerkgever’ is geworden. Dit heeft tot gevolg dat deze medewerkers de ‘status’ van ambtenaar krijgen. Daarnaast zijn een aantal regels uit de nieuwe Ambtenarenwet op deze medewerkers van toepassing. Hiervoor hebben deze medewerkers de ambtseed moeten afleggen.

Op wie is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren van toepassing?

Werkt u bij het Rijk, een provincie, gemeente of waterschap? Dan is de Wnra op u van toepassing.
De Wnra geldt ook indien u werkt voor een openbaar lichaam voor beroep en bedrijf, zoals de:

  • Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.
  • Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.
  • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
  • Nederlandse Loodsencorporatie.
  • Nederlandse Orde van Advocaten.
  • Orde van octrooigemachtigden.

Werkt u bij een openbaar lichaam met verordende bevoegdheid? Dan is de Wnra ook van toepassing voor u. Dit zijn gemeenschappelijke regelingen, zoals Regionale Gezondheidsdiensten (RGD’s), Regionale Historische Centra (zoals het Flevolands Archief) en Recreatieschappen.

Werkt u bij een publiekrecht ingestelde rechtspersoon? De Wnra geldt dan ook voor u. Dit zijn bijvoorbeeld zelfstandige bestuursorganen (zbo’s), zoals TNO, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daarnaast kunnen het rechtspersonen zijn in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen, zoals de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe of Shared Service Center Zuid-Limburg.

Werkt u bij een privaatrechtelijke rechtspersoon met openbaar gezag? Zoals de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandsche Bank N.V. (DNB), cultuurfondsen (zoals de Stichting Mondriaanfonds, Fonds Podiumkunsten en Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie). Dan is de Wnra ook op u van toepassing.

Voor wie geldt de Wnra niet?

Rechterlijke ambtenaren, politieambtenaren en defensieambtenaren vallen niet onder het private arbeidsrecht, maar hebben hun publiekrechtelijke aanstelling behouden. Zij zijn geen ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet 2017. Let op: het personeel dat werkzaam is bij de ambtelijke diensten van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van beroep voor het bedrijfsleven is rijksambtenaar en dus niet uitgezonderd van de Wnra/de Ambtenarenwet 2017.

Zit u nog met vragen?

Als u zich nog zaken afvraagt wat betreft de wet normalisering rechtspositie ambtenaren, dan kunt u deze gerust aan ons stellen. Contact opnemen met Bernhaege Advocaten is geheel vrijblijvend. Het is ons een plezier om u verder te helpen.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Boerdonk, Boskant, Eerde, Erp, Keldonk, Mariaheide, Nijnsel, Olland, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel, Wijbosch en Zijtaart (Gemeente Meierijstad), Uden, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Woont u of is uw onderneming gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Overige juridische expertises van ons advocatenkantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Arbeidsrecht.

Het recht met betrekking tot de arbeidsrelatie. Het geeft de rechten en plichten van werknemers en hun werkgevers.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.