Ambtenarenrecht advocaat.

mr. Jacqueline Lauwen

  • jacqueline lauwen advocaat

Meer weten over.

Aangesloten bij.

logo nederlandse orde van advocaten

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) vervangt de huidige Ambtenarenwet door de Ambtenarenwet 2017 en zal op 1 januari 2020 in werking gaan treden. We leggen in deze blog uit wat de gevolgen van de Wnra zullen zijn.

Wat verandert er?

Ambtenaren krijgen straks een arbeidsovereenkomst, net als werknemers, maar de ambtelijke status blijft gewoon bestaan. Dit betekent onder meer dat er wetten en regels voor ambtenaren blijven bestaan. Bij dergelijke speciale regels kunt u denken aan de geheimhoudingsplicht, het verbod om giften aan te nemen en de plicht om nevenfuncties te melden.

De arbeidsovereenkomst komt in de plaats van het eenzijdig aanstellingsbesluit. De arbeidsvoorwaarden wijzigen niet. Is er een geschil, dan dient deze te worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter (en niet meer aan de bestuursrechter). Ook ontslag dient te verlopen via het UWV of de Kantonrechter, net zoals in het reguliere arbeidsrecht.

Door de Wnra kan het zijn dat een organisatie een (nieuwe) ‘overheidswerkgever’ wordt. Dit heeft tot gevolg dat deze medewerkers de ‘status’ van ambtenaar krijgen. Daarnaast worden een aantal regels uit de nieuwe Ambtenarenwet op deze medewerkers van toepassing. Hiervoor dienen deze medewerkers de ambtseed te moeten afleggen.

Op wie is de Wnra van toepassing?

Werkt u bij het Rijk, een provincie, gemeente of waterschap? Dan is de Wnra op u van toepassing.
De Wnra geldt ook indien u werkt voor een openbaar lichaam voor beroep en bedrijf, zoals de:

  • Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.
  • Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.
  • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
  • Nederlandse Loodsencorporatie.
  • Nederlandse Orde van Advocaten.
  • Orde van octrooigemachtigden.

Werkt u bij een openbaar lichaam met verordende bevoegdheid? Dan is de Wnra ook van toepassing voor u. Dit zijn gemeenschappelijke regelingen, zoals Regionale Gezondheidsdiensten (RGD’s), Regionale Historische Centra (zoals het Flevolands Archief) en Recreatieschappen.

Werkt u bij een publiekrecht ingestelde rechtspersoon? De Wnra geldt dan ook voor u. Dit zijn bijvoorbeeld zelfstandige bestuursorganen (zbo’s), zoals TNO, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daarnaast kunnen het rechtspersonen zijn in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen, zoals de Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe of Shared Service Center Zuid-Limburg.

Werkt u bij een privaatrechtelijke rechtspersoon met openbaar gezag? Zoals de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandsche Bank N.V. (DNB), cultuurfondsen (zoals de Stichting Mondriaanfonds, Fonds Podiumkunsten en Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie). Dan is de Wnra ook op u van toepassing.

Voor wie geldt de Wnra niet?

Rechterlijke ambtenaren, politieambtenaren en defensieambtenaren komen niet onder het private arbeidsrecht te vallen, maar behouden hun publiekrechtelijke aanstelling. Zij worden geen ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet 2017. Let op: het personeel dat werkzaam is bij de ambtelijke diensten van de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van beroep voor het bedrijfsleven is rijksambtenaar en dus niet uitgezonderd van de Wnra/de Ambtenarenwet 2017.

Zit u nog met vragen?

Als u zich nog zaken afvraagt wat betreft de nieuwe wet normalisering rechtspositie ambtenaren, dan kunt u deze gerust aan ons stellen. Contact opnemen met Bernhaege Advocaten is geheel vrijblijvend. Het is ons een plezier om u verder te helpen.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Veghel, Sint-Oedenrode, Gemeente Meierijstad, Uden, Schijndel, Erp, Gemert, Nistelrode, Beek en Donk of Heeswijk? U kunt dan terecht op onze vestiging in Veghel. U kunt ons op dit kantoor bereiken via +31 413 35 22 11.

Bent u woonachtig of is uw bedrijf gevestigd in Oss, Rosmalen, Berghem, Schaijk, Heesch, Ravenstein of Kerkdriel? Dan is onze dichtstbijzijnde vestiging in Oss. U kunt ons op dit kantoor bereiken op het volgende nummer +31 412 76 02 27.

Ambtenarenrecht advocaat.

mr. Jacqueline Lauwen

  • jacqueline lauwen advocaat

Meer weten over.

Aangesloten bij.

logo nederlandse orde van advocaten

Neem direct contact op.

Neem direct contact op.

Wij adviseren en staan u bij in het geval van juridische kwesties.

Andere expertises van ons kantoor.

Mediation.

Het proces waarin twee partijen met een mediator gezamenlijk tot een oplossing komen van een geschil.

Arbeidsrecht.

Het recht met betrekking tot de arbeidsrelatie. Het geeft de rechten en plichten van werknemers en hun werkgevers.

Echtscheidingsrecht.

De regels die bepalen hoe een echtscheidingsprocedure moet verlopen en aan welke eisen hierbij moet worden voldaan.