fbpx
expertise bernhaege
expertise bernhaege

Aansprakelijkheid notaris bij fouten bij de verkoop van onroerend goed

Op een notaris rust een zware zorgplicht. Kunt u een notaris aansprakelijk stellen als deze fouten maakt in strijd met die zorgplicht?

Referentie de heer A. te Hoonte

De heer A. te Hoonte is erg te spreken over Bernhaege Advocaten, en mr. Muriel van den Hazenkamp in het bijzonder.

Referentie de heer F. Aartsen

De heer F. Aartsen is in zijn referentie positief over de vakkundigheid van Bernhaege Advocaten.

Referentie de heer L. van der Leest

De heer L. van der Leest is in zijn referentie voor Bernhaege Advocaten zeer tevreden over de diensten van mr. Jacqueline Lauwen.

Hoe begint en verloopt een echtscheidingsprocedure?

Dit artikel gaat in op het verloop van een echtscheidingsprocedure en de veelgestelde vraag: hoe lang duurt een scheiding?

E-mail doorsturen naar ander e-mailadres

In deze blog gaan we in op het doorsturen van bedrijfsgevoelige informatie door een werknemer naar een privé e mailadres. Levert dit doorsturen van e mail een dringende reden voor ontslag op staande voet op? Hierover zijn door rechters verschillende uitspraken gedaan. Deze bespreken we hieronder. Als u een mail wilt doorsturen is het goed om hiervan kennis te nemen.

Bruikleenovereenkomst

Iets lenen gebeurt vaak als een vriendendienst. U leent bijvoorbeeld een boek van een familielid of de fiets van een collega. Wanneer u een auto wilt lenen van een bedrijf of van een onbekende dan dient u daar in de meeste gevallen voor te betalen. Vaak wordt dan gesproken over huren.

Erfdeel opeisen

Het komt vaak voor dat in wat oudere testamenten een ouderlijke boedelverdeling is opgenomen. Dit houdt kortgezegd in dat wanneer een van de ouders overlijdt de gehele nalatenschap aan de langstlevende ouder toekomt. De verzorgingsbehoefte van de langstlevende ouder speelt hierbij een rol. De kinderen krijgen bij overlijden van een van de ouders een vordering op de langstlevende ouder ter grootte van hun erfdeel.

Nieuwe Wet Pensioenverdeling bij scheiding

De Nieuwe Wet Pensioenverdeling bij Scheiding die 1 januari 2022 ingaat brengt wijzigingen met zich mee. Welke leest u in deze blog.

Ontslag tijdens of door coronavirus

In dit artikel leest u welke gevolgen COVID-19 heeft wat betreft ontslagen a.d.h.v. van een aantal uitspraken van rechtbanken in Nederland.

Kunt u elke domeinnaam claimen?

In het tijdperk van het nog steeds groeiende gebruik van internet en het belang van online zichtbaarheid is een goede domeinnaam steeds belangrijker. Maar kan u zomaar elke domeinnaam claimen?

Matiging boete voor overtreden beding in arbeidsovereenkomst?

In arbeidsovereenkomsten zijn vaak bepaalde bedingen opgenomen, bijvoorbeeld een relatie-, geheimhoudings- of concurrentiebeding. Bij overtreding hiervan kunnen de boetes hoog oplopen. Kan een rechter deze nog matigen?

Wanneer het uitzendbureau gebruik maakt van de NOW-regeling

Maakt u gebruik van uitzendkrachten? En maakt uw uitzendbureau gebruik van de NOW-regeling? Dient u dan het volledige loon aan het uitzendbureau te betalen?

Referentie de heer P. Groenendaal

Van de heer P. Groenendaal ontvingen wij een positieve referentie over de service die wij hem verleend hebben.

SIBO Fluidra

“Wederom hebben we een uitstekende ervaring met Bernhaege advocaten. Naast het feit dat de zaak gewonnen is in hoger beroep...”

Wat houdt statutair directeur zijn in?

We leggen uit hoe een Statutair Directeur wordt benoemd en wat de gevolgen van deze positie voor de persoon zelf zijn.

Alles over de verjaring van grond

In ons artikel vindt u alles wat u weten wilt over de verjaring van grond. Van verkrijgende en bevrijdende verjaring tot het stuiten ervan.

Discriminatie op de werkvloer komt helaas nog steeds voor

Helaas komt discriminatie op de werkvloer nog voor. We leggen uit wat u ertegen kunt doen en op welke wetten u zich kunt beroepen.

Mag een ouder het spaargeld van zijn of haar kind gebruiken?

Binnen onze praktijk krijgen wij regelmatig de vraag of ouders het spaargeld van hun kinderen mogen gebruiken. We geven hierop antwoord in deze blog en illustreren dit m.b.v. een uitspraak van de kantonrechter.

Gebruik recht van overpad door bezoekers van de buren

Geldt het Recht van Overpad ook voor Bezoekers van de buren? Ze kunnen er wel gebruik van maken, meer leggen we uit in onze blog.

Heeft u een inzagerecht in een medisch dossier bij wilsonbekwaamheid?

Heeft u een Inzagerecht in een Medisch Dossier bij Wilsonbekwaamheid van de erflater? We leggen uit wanneer dit wel en niet het geval is.

Is ontslag tijdens zwangerschap mogelijk?

Een veelgestelde vraag is of een werkneemster ontslagen kan worden terwijl zij zwanger is of haar bevallingsverlof heeft. In deze blog gaan we in op de ontslagbescherming van zwangere medewerksters.

Wat houdt een verzetprocedure in?

Tegen een verstekvonnis staat geen hoger beroep open. Als gedaagde heeft u wel de mogelijkheid om de zaak te heropenen door een verzetprocedure te starten. We leggen meer uit over deze procedure in onze blog.

Wat is een verstekvonnis?

In deze blog leggen we uit wat een Verstekvonnis is en wat de gevolgen zijn wanneer u geen verweer voert tegen een dagvaarding.

Let op voor de niet-zelfbewoningsclausule

In een koopovereenkomst kan een niet-zelfbewoningsclausule opgenomen zijn. Met een dergelijke clausule kan een verkoper zijn aansprakelijkheid voor gebreken uitsluiten.

Wat is een legaat?

Door middel van een legaat, een soort mini-testament, kan een bepaald erfstuk of bepaald goed een bijzondere bestemming krijgen. Dit kan bijvoorbeeld een goed doel of bepaald iemand die niet tot de erfgenamen behoort zijn.

Referentie mevrouw M. de Blank

Mevrouw M. de Blank spreekt zich in haar referentie voor Bernhaege Advocaten lovend uit over de services van arbeidsrechtspecialist Jacqueline Lauwen.

Eerste Hulp Bij Uitleg van Overeenkomsten

In dit artikel leggen wij uit hoe een rechter omgaat met de uitleg van overeenkomsten en geven we u tips om discussies te voorkomen. Lees direct de blog!

Referentie de heer G. van Pelt

De referentie van de heer G. van Pelt is er een die positief luidt over de inzet van het team van Bernhaege Advocaten. Hartelijk dank daarvoor.

Herziening beslag- en executierecht: belangrijkste gevolgen

Een Herziening van het Beslag- en Executierecht zal voorkomen dat een schuldenaar niet meer in zijn bestaansminimum kan voorzien, het beslag- en executierecht moderniseren en tegen te gaan dat beslagen enkel als drukmiddel worden gebruikt.

Rechten en plichten van thuiswerken

Thuiswerken heeft een grote impuls doorgemaakt. Daarom leggen we in deze blog de Rechten en Plichten van Thuiswerken uit.

Referentie mevrouw G. Kanters

"Alles was goed geregeld."

Referentie de heer P. Schreurs

Een mooie referentie van de heer P. Schreurs wat betreft mr. Jacqueline Lauwen.

Zorg voor deugdelijk bewijs met het i-DEPOT

Met een i-DEPOT kunt u uw concept of uitwerking van uw idee beschermen. Deze vraagt u aan bij het BOIP en in juni 2020 kan dat zonder verschuldigde taksen.

Loon bij gedeeltelijke werkhervatting zieke werknemer

Loondoorbetaling tijdens ziekte lijkt heel eenvoudig, maar leidt in de praktijk tot vele vragen. In deze blog geven we hierover duidelijkheid en gaan we in op hetgeen in de wet hierover wordt gezegd.

Ga naar de bovenkant