stopwatch op tafel staat aan i.v.m. de aanvraagtermijn compensatie transitievergoeding

Weet u dat u als werkgever een compensatie kunt krijgen voor de transitievergoeding die u aan uw werknemer heeft betaald na 2 jaar ziekte? Er treedt op 1 april 2020 hiervoor een regeling in werking. Lees hieronder meer en dan komt u erachter wat u wanneer moet doen om hiervoor in aanmerking te komen.

Transitievergoeding

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) hebben werknemers die twee jaar of langer in dienst waren, recht op een transitievergoeding wanneer hun contract niet verlengd wordt of wanneer hun contract wordt beëindigd. Voor een werkgever die te maken had met een langdurig zieke werknemer, en daarvoor al 2 jaar lang loon had doorbetaald, vaak een reden om de arbeidsovereenkomst na 2 jaar ziekte niet te beëindigen. Op deze manier ontstaan dan slapende dienstverbanden en hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen.

Vergoeding via het UWV

Op 1 april 2020 treedt de regeling compensatie transitievergoeding in werking. Deze voorziet erin dat een werkgever die na 2 jaar ziekte een vergoeding heeft betaald of betaalt aan een werknemer, deze transitievergoeding van het UWV vergoed kan krijgen. Dit geldt ook met terugwerkende kracht voor (bepaalde) oude gevallen. Het betreft namelijk alle transitievergoedingen die vanaf 1 juli 2015 aan werknemers zijn betaald.

Gegevens die nodig zijn

Als werkgever dient u bij uw verzoek om vergoeding aan het UWV onder meer een afschrift van de arbeidsovereenkomst op te sturen. Daarnaast moet u kenbaar te maken wat de duur van de arbeidsovereenkomst is geweest. Ook dient u bewijsstukken aan te leveren. Dit zijn de volgende documenten:

  • Bewijsstukken dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan.
  • Bewijs van betaling van de transitievergoeding.
  • Bewijsstukken van de berekening van de transitievergoeding.
  • Bewijsstukken wat de loondoorbetaling tijdens ziekte was.

Aanvraagtermijn compensatie transitievergoeding

Let erop dat u als werkgever de compensatie uiterlijk 30 september 2020 aanvraagt. Wederom, dit geldt wanneer u de transitievergoeding na 1 juli 2015, maar vóór 1 april 2020 heeft betaald. Voor vergoedingen die vanaf 1 april 2020 worden betaald, geldt dat u binnen zes maanden na betaling het verzoek aan het UWV moet hebben gedaan. Bekijk de volledige regeling, die op 22 februari 2019 werd gepubliceerd, hier.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na ziekte een transitievergoeding betaald aan uw werknemer? Dien dan een aanvraag voor compensatie hiervoor in bij het UWV. Houd de aanvraagtermijn voor de compensatie van de transitievergoeding goed in de gaten: uw deadline hiervoor is voor oktober 2020! Heeft u hulp nodig bij de compensatie aanvragen of heeft u vragen over de aanvraagtermijn compensatie transitievergoeding? Stel uw vraag telefonisch of via de e-mail. Bellen kunt u naar ons kantoor in Veghel (t. 0413 – 35 22 11) en ons kantoor in Oss (t. 0412-76 02 27). Uw eventuele e-mail kunt u richten aan info@bernhaege.nl.